Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:16-23

 

Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì.  (Mát-thêu 10:19)

 

           Lúc này thật là thời điểm tuyệt vời.  Bạn đã có một cuộc chuyện trò rất thân với người nào đó và giờ đây bạn nghĩ mình có thể mở lòng chia sẻ với họ về Chúa Giê-su.  Bạn cảm nhận thúc bách của Thánh Thần.  Nhưng bất ngờ một điều gì đó xảy ra, là bạn cảm thấy hoàn toàn tê liệt!  Không biết phải nói gì đây và lo lắng liệu nói ra điều tốt có hơn là cứ giữ im lặng không, cho nên bạn để vuột mất thời điểm tuyệt vời kia.

          Điều ấy có khi nào xảy ra cho bạn không?  Nếu có, đừng bận tâm, vì điều ấy cũng đã xảy ra cho những vị rao giảng Tin Mừng.  Chúa hiểu.  Có lẽ kinh nghiệm này giúp bạn quý trọng lời Chúa Giê-su khuyên các môn đệ:  Đừng lo lằng phải nói gì.  Người không có ý bảo họ hãy nói lên bất cứ điều gì nảy ra từ đầu óc họ hoặc chẳng cần phải chuẩn bị gì trước khi nói.  Người chỉ bảo đừng lo lắng về việc ấy.  Họ có thể tín thác vào Chúa Thánh Thần và khả năng Người ban cho họ những lời lẽ chính xác và thời gian đúng lúc để nói.

          Làm sao chúng ta đừng lo lắng đây?  Bằng cách tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta rao giảng Tin Mừng giống như Người đã giúp các Tông Đồ.  Bằng cách nhớ rằng chúng ta không cần phải có bằng cấp về thần học hoặc nhiều năm chuyên chăm cầu nguyện mới có thể rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu.  Những gì chúng ta thực sự cần, đó là Thánh Thần, mà chúng ta hết thảy đều có được Người rồi!

          Dĩ nhiên cũng là một giúp đỡ lớn nếu chúng ta chuẩn bị, như đọc sách và học hỏi về đức tin.  Thật là ý tưởng hay nếu chúng ta biết nhìn lại hành trình đức tin của chính mình để phác họa xem đâu là cách tốt nhất để chúng ta chia sẻ đức tin ấy với người khác.  Nhưng mục đích của việc chuẩn bị là để giúp chúng ta đánh tan mọi sợ hãi, chứ không phải để đề cao chúng.  Mục đích là giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và tự tin, để khi tới đúng lúc phải rao giảng, chúng ta đủ bình tĩnh mà xin Chúa Thánh Thần chúc lành cho những lời lẽ chúng ta sẽ chia sẻ.  Chúng ta sẽ không tận dụng mọi khả năng trí tuệ để tìm kiếm những lời lẽ chính xác.  Trái lại, chúng ta sẽ có những lời lẽ sẵn sàng và chúng ta sẽ cầu nguyện cũng như mở lòng cho sự thúc giục của Chúa Thánh Thần.

          Vậy hôm nay bạn hãy tìm cơ hội để chia sẻ với người khác về Chúa Giê-su đã đến với cuộc đời bạn như thế nào.  Bạn hãy cầu xin cho những lời của bạn vang lên trong lòng họ.  Bạn hãy chờ đợi những điều không thể.  Nếu không có gì khác thì đó cũng sẽ là một trong những thời điểm tuyệt vời trong ngày của bạn!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giải thoát con khỏi mọi lo lắng.  Xin Chúa ban cho con lòng tin tưởng vào ân sủng Chúa khi con chia sẻ Tin Mừng”.