Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:1-23

 

Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.  (Mát-thêu 13:3)

 

          Có lẽ bạn đã nghe nhiều bài giảng trong các Thánh lễ.  Có bài giảng nào vẫn đeo đẳng theo bạn không?  Bạn hãy nhắm mắt lại một phút và ráng nhớ lại xem.

          Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, bạn đã nhớ được một bài vì nó là một câu chuyện ấn tượng và đáng nhớ.  Rồi cũng như tiêu đề một cuốn sách doanh thương mới, điều này đã đưa ra một sứ điệp là Được thực hiện để liên kết với nhau (Made to Stick).

          Chúa Giê-su là chủ nhân của những sứ điệp “liên kết với nhau”, những dụ ngôn như bài Tin Mừng hôm nay về Người gieo hạt.  Chúng không phải là những câu truyện ngắn như bạn thấy trong một tuyển tập hay trong tập truyện đọc cho trẻ con trước khi đi ngủ.  Thường là những câu chuyện thật ngắn, những dụ ngôn của Chúa Giê-su có thể là một hình ảnh giản dị hoặc một mô tả lấy ra từ cuộc sống thường nhật.  Nếu là những câu chuyện, chúng thường có một khúc quanh bất ngờ.  Nhưng luôn luôn chúng so sánh giữa một điều chúng ta biết (một hạt giống, đám tiệc, con chiên lạc) với một điều Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu (Nước Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Cha).

          Những dụ ngôn của Chúa Giê-su liên kết với chúng ta vì chúng mở tâm trí chúng ta và mời gọi chúng ta đi vào câu chuyện, để nếu lắng nghe, câu chuyện ấy sẽ vô cùng sâu xa.  Mỗi dụ ngôn tựa như hạt giống trong bài Tin Mừng hôm nay, hạt giống sống động, tốt cho mọi mùa và có thể sinh hoa trái năm này qua năm khác nếu gặp chỗ đất thuận lợi.

          Hiểu theo nghĩa nào đó, bản thân Chúa Giê-su là một dụ ngôn tuyệt vời nhất.  Nói theo tiêu đề một cuốn sách khác, cuộc đời Chúa Giê-su thực sự là Câu chuyện vĩ đại nhất chưa từng kể (The Greatest Story Ever Told).  Toàn bộ câu chuyện Tin Mừng trình bày quang cảnh một người Cha ước mong cứu độ con cái mình;  một người Con do thúc đẩy của tình yêu đã thực hiện sứ mệnh cứu thoát ấy;  và Thánh Thần, Đấng đã ban sức mạnh cho Chúa Giê-su thì giờ đây cũng đổ đầy tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta nên giống với Chúa Ki-tô.

          Rồi bây giờ câu chuyện vĩ đại nhất ấy vẫn tiếp diễn trong mỗi người chúng ta.  Sứ điệp của câu chuyện ấy có liên kết với chúng ta không?  Điều ấy tùy thuộc chúng ta.

 

          “Lạy Chủ mùa gặt, con đón chào Người!  Xin Chúa hãy gieo Lời của Chúa vào tất cả con người con.  Xin hãy cho bất cứ mùa màng nào Chúa muốn được lớn lên.  Con muốn biết Chúa và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn”.