Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Hãy đến cùng tôi.  (Mát-thêu 11:28)

 

          Hãy đến với Thầy.  Phải, là con.  Con đúng là người Thầy muốn nói.  Tội lỗi của con không phải là một trở ngại, vì mọi người đều phạm tội, nhưng đã được trở nên công chính nhờ hy tế của Thầy trên thập giá.  Nếu con thấy mình ở xa, cứ đến.  Nếu con đã sa chước cám dỗ, mang nỗi cay đắng, hoặc hết sức giận dữ, cứ đến.  Nếu con cảm thấy niềm đau thất vọng hoặc bị bao phủ do mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ, cứ đến.  Thậm chí nếu con không tin rằng Thầy muốn cho con nếm chút lòng thương xót và yêu thương của Thầy, cứ đến.  Con hãy đến mà xem Thầy có thể làm được những gì trong tâm hồn con.

          Hãy đến với Thầy, các con là những người đang vất vả mang gánh nặng nề.  Thầy sẽ cho các con được nghỉ ngơi:  nghỉ ngơi khỏi gánh nặng trách nhiệm, gánh nặng phiền muộn, gánh nặng hãi sợ mà các con đang phải mang.  Thầy sẽ ban cho các con được nghỉ ngơi khỏi những bất định, nghi ngờ và thiếu yên ổn khiến cho các con phải chậm bước.  Thầy sẽ cho các con được nghỉ ngơi khỏi bận rộn liên tục, những đòi hỏi làm kiệt sức do công việc và gia đình, do phải chăm nom cha mẹ già nua hoặc con thơ.  Thầy sẽ cho các con được nghỉ ngơi khỏi những phục vụ các con thực thi cho Thầy mỗi ngày.  Các con hãy đến và nghỉ ngơi với Thầy, Thầy sẽ phục hồi năng lực cho các con.

          Hãy mang lấy ách của Thầy.  Các con hãy đến, hãy gắn bó với Thầy trong tình yêu.  Thầy hứa điều ấy sẽ là một niềm vui chứ không phải gánh nặng.  Hãy để Thầy cho các con hôm nay thấy được tình yêu của Thầy.  Hãy để Thầy làm cho các con ngạc nhiên về gánh nặng tình yêu không có gì là nặng nề cả.  Tình yêu tuôn trào từ trái tim Cha Thầy, tràn ra từ hai Chúng Ta và đổ xuống tâm hồn các con nhờ Thánh Thần của Thầy.  Thầy đã sắp đặt cái ách của Thầy làm sao vừa vặn cho các con.  Thầy đã tạo dựng các con để mang lấy nó và học hỏi dưới cái ách ấy theo những cách độc đáo cho mình các con mà thôi.  Thầy sẽ không áp đặt nó trên các con.  Các con hãy chọn nó và để nó làm cho các con được thoải mái.

          Hãy đến, ách của Thầy êm ái và gánh của Thầy nhẹ nhàng.  Điều gì làm cho cái ách ấy trở nên êm ái?  Đó là tình yêu và sự sống của Thầy.  Các con có thể mang nó theo tới bất cứ nơi nào các con tới hôm nay, và nó sẽ đem lại cho các con sức mạnh và năng lực.  Thầy biết các con còn mang những thứ khác trong tay và trong tâm hồn.  Nhưng hãy đến với Thầy và để Thầy cho các con thấy phải mang cái ách ấy như thế nào.  Các con đừng để bất cứ điều gì giữ các con lại.  Hãy đến và hãy ôm lấy sự hiền từ và khiêm nhượng của Thầy.  Thầy hứa rằng các con sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi!

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Con thuộc về Chúa”.