Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 3:1-6,9-12

 

Mô-sê!  Mô-sê!  (Xuất Hành 3:4)

 

          Bụi gai bốc cháy đã đem Mô-sê đến đối diện với Thiên Chúa và lãnh nhận sứ mệnh Chúa ban cho cuộc đời ông:  “Ta sai ngươi đến Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập” (Xuất Hành 3:10).  Đối với Mô-sê, người ta cảm thấy giống như Mô-sê là một người được kêu gọi để làm một việc không thể.  Thuyết phục Pha-ra-ô để cho dân Chúa ra đi, đó cũng đã đủ là một thử thách rồi.  Điều ấy chỉ khiến cho sự kiện Mô-sê là kẻ bị tầm nã càng trở nên tệ hại hơn.  Trở lại Ai-cập là sẽ bị bắt và xử án về tội giết người.  Chắc chắn là Thiên Chúa đã không chọn đúng người!

          Vậy Mô-sê đã cố gắng lèo lái tìm cách thoát khỏi việc chỉ định này.  Ông hỏi Chúa liệu ông có thích hợp cho công việc không.  Ông hỏi liệu dân chúng có chịu nghe lời ông hay không.  Ông hỏi liệu Pha-ra-ô có coi ông ra gì không.  “Nếu thế này, nếu thế nọ… thì sao?”  Cuối cùng Mô-sê đã chạy quanh:  Xin Chúa hãy sai người khác đi!

          Nhưng Thiên Chúa không bỏ cuộc.  Người đã trả lời mọi chất vấn với cùng một lời cam kết:  “Ta sẽ ở với ngươi”.  Sau hết, Mô-sê bằng lòng và tất cả chúng ta đã biết phần tiếp nối câu chuyện như thế nào.

          Hôm nay bạn không nhìn thấy bụi gai cháy, nhưng Chúa vẫn gọi bạn.  Người có một kế hoạch cho bạn để phục vụ Người trong gia đình bạn, giáo xứ hoặc cộng đồng của bạn.  Rồi nếu bạn cũng giống như hầu hết chúng tôi, bạn có lẽ tìm thấy những lý do thật chính đáng cho thấy bạn không phải là người thích hợp cho kế hoạch ấy.  Nhưng Chúa biết bạn là ai, Người còn biết rõ hơn chính bạn!  Người biết những sở trường và sở đoản của bạn, những hãi sợ và những giới hạn của bạn.  Nhưng Người vẫn gọi bạn làm đại sứ cho Người.

          Hằng ngày chúng ta đối diện với chọn lựa.  Chúng ta có thể chọn dẹp bỏ lời gọi và kế hoạch của Chúa hoặc có thể đón nhận.  Và nếu phải vật lộn với lời gọi của Chúa, chúng ta hãy lấy gương ông Mô-sê làm mẫu mực.  Chúng ta có thể nói ra với Chúa mọi vấn nạn của chúng ta, rồi để Người trả lời từng điều một.  Khi ấy ít nhất chúng ta sẽ dẹp được chúng qua một bên để bắt tay vào việc xây dựng Vương quốc Chúa.  Bạn hãy nhớ:  Chúa không bao giờ sai bạn đi một mình tới một tình huống nào đó.  Nếu Người đã bảo vệ cho Mô-sê, chắc chắn Người cũng sẽ bảo vệ cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, bao lâu Chúa vẫn ở với con, con sẽ đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi.  Xin Chúa mở lòng con để cảm nhận được lời Chúa gọi và sự hiện diện của Chúa hôm nay”.