Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:26-27

 

Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.  (Rô-ma 8:26)

 

          Có khi nào bạn để ý chúng ta chỉ thích sử dụng một mẫu cầu nguyện – thí dụ xin ơn – và cảm thấy không được thoải mái với những mẫu cầu nguyện khác, nhất là đối với loại cầu nguyện được nói đến trong bài đọc thứ hai hôm nay không?  Chúng ta thường giỏi xin cho được chữa lành, cho chấm dứt chiến tranh và phá thai, hoặc ơn sủng và sự chở che cho những người trong gia đình.  Dường như các nhu cầu của chúng ta chẳng bao giờ hết và chúng ta cũng chẳng mất tin tưởng Chúa sẽ nhậm lời và ban ơn.

          Dĩ nhiên đây là cách cầu nguyện rất tốt và Chúa cũng rất thích đổ những ơn lành xuống khi chúng ta cầu xin.  Nhưng còn có một loại cầu nguyện khác vừa giá trị vừa rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng ta:  đó là cầu nguyện xin cho được biết lắng nghe sự khôn ngoan và mặc khải của Chúa.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su sử dụng dụ ngôn và so sánh để dạy đám dân chúng phải hiểu về Nước Thiên Chúa như thế nào.  Bên trong mỗi dụ ngôn và câu chuyện Chúa Giê-su kể, Người muốn “công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mát-thêu 13:35).

          Chúa Giê-su chưa hoàn tất việc tỏ ra những mầu nhiệm cho dân Người. Nhờ Chúa Thánh Thần, Người muốn khai mở những chân lý Tin Mừng cho mỗi người chúng ta, như Người đã từng làm cho biết bao tín hữu qua mọi thế kỷ.  Người muốn giúp chúng ta hiểu những điều thuộc về Thiên Chúa để chúng ta có thể hiểu vương quốc Người đầy đủ hơn mỗi ngày và sinh hoa trái trong thế giới này.

          Trong Thánh lễ hôm nay, bạn hãy để Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ cho những yếu hèn thiêng liêng của bạn.  Khi lắng nghe Lời Chúa, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần tỏ ra cho bạn thấy Nước Thiên Chúa theo một cách mới mẻ.  Khi rước lễ, bạn hãy nói với Người rằng bạn sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì Người đặt vào trong tâm hồn bạn.  Rồi bạn hãy chờ coi Thánh Thần hành động như thế nào.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và hướng dẫn con cầu nguyện.  Chúa biết thần trí của Thiên Chúa.  Chúa biết mọi ước muốn sâu xa trong trái tim Người.  Nhờ ân sủng Chúa, xin hãy mở mắt con để nhận ra những mầu nhiệm này.  Xin Chúa giúp con nhận biết Chúa Giê-su mỗi lúc một rõ ràng hơn”.