Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 14:21-15:1

 

Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Đức Chúa…  (Xuất Hành 15:1)

 

           Bạn thử hình dung mình đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong giải chung kết túc cầu thế giới. Dân chúng hò hét cổ võ khi đội bóng bị coi là yếu vừa ghi bàn thắng.  Toàn thể cầu trường vang động và bạn cũng không thể cầm mình nổi.  Bất ngờ bạn cũng hò hét, vỗ tay, làm hiệu chiến thắng với người lạ và vung loạn tấm biển ngữ của bạn.

          Chắc chắn dân chúng Ít-ra-en cũng cảm thấy như thế khi họ chứng kiến quân đội Ai-cập đang bị sóng biển nuốt chìm.  Cuộc truy đuổi đã chấm dứt và họ đã được tự do.  Họ không thể không ăn mừng!

          Đó cũng chính là sự phấn khởi Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta mỗi khi chúng ta nhớ đến ơn cứu độ Người đã đem lại.  Người muốn chúng ta ăn mừng vì được giải thoát khỏi ách nô lệ và vì lời hứa được sống đời đời với Người.  Người muốn chúng ta vỗ tay và cất cao lời ngợi khen Người vì Người đã chiến thắng ma quỷ và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.  Người muốn chúng ta hát ca và nhảy múa vì Người đã cứu chúng ta khỏi chết.

          Nếu bạn muốn hiểu loại thờ phượng này là gì, hãy đọc chương bốn và năm của sách Khải Huyền.  Ở đó chúng ta thấy toàn thể thiên quốc đầy tiếng ca hát vui mừng, với những lời tán tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Con Một Người.

          Giờ cầu nguyện của bạn có giống như thế không?  Nếu không, thì nó phải giống như vậy.  Thiên Chúa chúng ta là Đấng trung tín, quyền năng, đáng mến và đầy lòng thương xót.  Chúng ta có quá nhiều điều để hân hoan, để ăn mừng.  Chúng ta cũng có những thử thách và khó khăn.  Nhưng không có gì là quá lớn lao đối với Chúa Giê-su.  Không có gì ở ngoài khả năng can thiệp của Người.  Không có gì đe dọa nổi để có thể làm mờ đi lòng nhân lành và sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Vậy bạn hãy cố gắng dành giờ cầu nguyện hôm nay để hân hoan và ăn mừng.  Bạn cứ việc nói lên những lời ngợi khen và cảm tạ Chúa.  Bạn hãy hát và vỗ tay.  Bạn còn có thể kêu lớn tiếng vui mừng và nhảy múa giống như vua Đa-vít ngày xưa nữa!  Cho dù bạn thấy mình không hát lên được hoặc như là hơi kỳ quặc, thì bạn cứ thử đi!  Hãy dành ít phút nhớ lại tất cả những điều tuyệt diệu Chúa đã thực hiện cho đời bạn.  Hãy nghĩ về những cách thức Người đã che chở bạn, chữa lành bạn hoặc tỏ cho bạn thấy tình yêu của Người, rồi bạn sẽ thấy có đủ lý do để mở miệng, giơ tay lên và cất tiếng ngợi khen Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ.  Con vui mừng trong tình yêu Chúa và sự quan phòng của Chúa!”