Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Mát-thêu 13:24-30

 

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.  (Mát-thêu 13:30)

 

          Sau khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, thật chúng ta chỉ muốn biết “cỏ dại” là những kẻ nào giữa chúng ta!  Rồi chúng ta còn muốn đích thân nhổ đi những cỏ dại ấy nữa.  Nhưng Chúa Giê-su khuyên chúng ta đừng làm điều ấy.  Và lý do Người đưa ra rất là thẳng thắn:  Đang khi chúng ta nhiệt tâm muốn thiết lập công lý thì chúng ta lại có thể nhổ đi cả lúa lẫn cỏ dại.  Cho nên Người bảo tốt hơn cứ chờ đợi cho tới mùa gặt khi Thiên Chúa tách biệt mọi sự ra.

          Rõ ràng Chúa Giê-su hơn hẳn chúng ta khi phân biệt lúa với cỏ dại.  Chỉ duy Người mới biết được mọi sự trong tâm hồn mọi người và Người không cần chúng ta giúp để tiêu diệt cái xấu khỏi cái tốt, cho dù chúng ta có thiện chí.  Dầu sao đó không phải công việc của chúng ta.  Công việc của chúng ta là chia sẻ Tin Mừng với mọi người khi có thể và học yêu thương tha nhân như chính mình.  Người đã kêu gọi chúng ta hãy đem ánh sáng đến cho thế giới.  Người đã không đặt chúng ta đóng vai quan tòa, và chắc chắn không đóng vai lý hình!

          Vậy đâu là những điều Chúa Giê-su thấy chúng ta không nên làm?  Có thể đó là người bạn đồng nghiệp gắt gỏng, nóng tính đang phải vật lộn vì không có nhiều thì giờ chăm sóc cho người vợ đang chờ chết.  Có thể là người hàng xóm không khi nào vẫy tay chào hoặc tham gia những cuộc họp mặt láng giềng vì đang phải khổ sở với tính nhút nhát sẵn có và cần thêm một thời gian nữa hoặc một lời mời ân cần hơn.  Có thể là em học sinh trung học ở cuối phố đã bị bắt vì mang theo ma túy đang cần thêm một lời cầu nguyện để được mạnh mẽ trở về.  Thế giới đầy dẫy những câu chuyện chỉ có Chúa mới nhìn thấy.  Quan tâm duy nhất của chúng ta là hãy để tâm tới cỏ dại ở trong vườn chúng ta và đừng lo lắng về cỏ dại nơi người khác.

          Chúa Giê-su bảo chúng ta:  “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Gio-an 8:7).  Người cũng bảo chúng ta:  “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mát-thêu 7:1).  Chúa muốn chúng ta thay vì xét đoán, hãy nhìn nhau bằng con mắt cảm thông và thương xót của Người.  Vậy chúng ta hãy cố gắng nên giống như Chúa hơn, vì Người “mau nghe, không vội nói và khoan giận” (Gia-cô-bê 1:19).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nhìn như Chúa nhìn và yêu thương như Chúa yêu thương.  Xin Chúa giúp con biết trao tâm hồn cho Chúa mỗi ngày một hơn, để con được trở thành máng chuyển ơn thương xót và cảm thông của Chúa”.