Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:38-42

 

Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.  (Mát-thêu 12:38)

 

          Khi bạn có mối tương quan thân thiết với ai, một số điều làm cho bạn nghĩ đến người thân thương ấy.  Có thể là một tấm hình trong ví của bạn.  Có thể lúc bạn lái xe ngang qua một tiệm ăn trong buổi hẹn lần đầu tiên, hoặc khi bạn nhớ đến một cuốn phim bạn cùng coi với họ.  Có thể khi bạn nghe một bài hát ưa thích mà bạn chia sẻ với họ đã làm cho bạn thấy thật cảm động.  Nhưng xét cho cùng, giữa những điều nhắc nhớ ấy và chính con người bạn yêu thương đứng bên cạnh bạn, bạn muốn có đàng nào hơn?

          Đó là bản chất của vấn đề Chúa Giê-su nêu lên cho những kinh sư và người Pha-ri-sêu ở đây.  Người có thể thấy họ yêu mến Thiên Chúa của giao ước, nhưng Người đòi họ phải đi xa hơn nữa.  Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là những dấu lạ, hoặc những nhắc nhớ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lịch sử Ít-ra-en.  Họ muốn thấy bằng chứng nói lên quyền lực của Chúa Giê-su, một điều gì cho họ biết Thiên Chúa ở trong Người giống như Thiên Chúa đã hiện diện trong thời Mô-sê và Đa-vít.  Nhưng Con Thiên Chúa đang đứng ngay trước mắt họ!  Liệu một dấu lạ nữa có thực sự thuyết phục được họ không?

          Còn chúng ta thì sao? Chắc chắn có nhiều lần Chúa đã đến với chúng ta qua những cách thật lạ lùng.  Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đó mà chờ đợi một phép lạ rồi mới tin vào Người, thì chúng ta chẳng khác nào kẻ đi đường, tuy đã nhìn thấy một dấu báo hiệu cách hai mươi cây số trước nhưng lại quyết định dừng lại giữa đường để chờ xuất hiện một dấu hiệu khác trước khi phải tiếp tục.  Chúa Giê-su biết chúng ta sẽ phát triển khi tiếp tục tiến tới, dựa vào những dấu chỉ quá khứ và bước đi trong đức tin để tiến tới đích.  Chúng ta không cần phải cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách ấn tượng mỗi ngày.  Chúng ta chỉ cần tin rằng Người luôn ở với chúng ta thôi.

          Nói theo một ý nghĩa nào đó, phép lạ lớn nhất và hữu ích nhất đã thực sự xảy ra rồi.  Đó là dấu lạ của thập giá, bảo chúng ta biết rằng Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết và tội lỗi, và Người đã mở cửa trời cho chúng ta.  Nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến tới, để cho sứ điệp thập giá dẫn dắt chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra một mối tương quan làm thay đổi đời sống với Chúa và không gì có thể lay chuyển nổi chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con cần đến thập giá của Chúa, ở đó có tất cả lòng thương xót, ơn chữa lành và niềm vui.  Với con mắt chăm chú nhìn vào Chúa, con có thể trải qua được mọi tình huống!”