Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:10-17

 

Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.  (Mát-thêu 13:15)

 

          Nếu như mọi sự Thiên Chúa muốn nói đều hiểu được đối với trí tuệ con người, mọi sự về Thiên Chúa đều dễ dàng nắm bắt được, thì chúng ta chẳng cần Chúa Thánh Thần phải giải thích “những mầu nhiệm” cho chúng ta!  Nhưng không phải vậy, và quả thực chúng ta hiểu được!

          Khi Chúa Giê-su nói lời từ biệt các môn đệ, Người trấn an họ:  “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều” (Gio-an 14:26).  Xác tín này thật quan trọng đối với họ nên Người đã nhắc lại:  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (16:13).

          Các môn đệ không hiểu mọi điều Chúa Giê-su đã nói với họ.  Mặc dù Người đã giải nghĩa dụ ngôn cho họ hiểu và cho họ những hướng dẫn đặc biệt, mà nhiều khi họ vẫn hiểu sai!  Nhưng họ đã không cho rằng đó là điều không thể hiểu được.  Cho nên họ tiếp tục đến với Người.  Họ hỏi Người những câu hỏi.  Họ lắng nghe Người nói.  Họ suy nghĩ những câu trả lời của Người và cố gắng hiểu.  Rồi họ lại hỏi Người thêm.  Họ hết thảy đều muốn biết Chúa Giê-su và học để làm sao đáp lại những ước muốn Người khuấy lên trong tâm hồn họ.

          Biết con người Chúa Giê-su, hiểu những điều về Thiên Chúa là việc không chỉ dành riêng cho một số người ưu tuyển.  Nhưng là dành cho mọi người mong ước hiểu biết;  cho mọi người mở to mắt nhìn và hy vọng thấy được.  Cho tất cả những ai lắng nghe với đôi tai sẵn sàng, ao ước được biết thêm về Chúa.  Chúa rất thích làm thỏa mãn những tâm hồn đói khát Người.  Người muốn bảo đảm với chúng ta rằng nghe chính Người nói, cảm nghiệm Người hiện diện và học với Người, tất cả đều là những điều có thể làm được.

          Vậy bạn cứ bắt đầu bằng cách xin cho được thêm lòng ước ao:  “Lạy Chúa, xin làm cho con ước ao muốn biết Chúa hơn nữa”.  Chúa thích nhậm lời cầu xin này.  Thực ra Người còn náo nức muốn dạy dỗ chúng ta hơn cả chúng ta muốn biết về Người!  Người yêu thích đổ vào tâm hồn chúng ta sự mặc khải của Người.  Bạn hãy nhớ lại những lời thánh Phao-lô:  Chúng ta đã lãnh nhận “Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 2:12).

          Vậy hôm nay bạn hãy hướng về Chúa Thánh Thần và hỏi Người những câu hỏi của bạn.  Rồi bạn hãy dành chút thì giờ yên lặng lắng nghe Người trả lời.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con thấy Chúa, xin mở tai con để con lắng nghe Chúa.  Con muốn biết và yêu mến Thiên Chúa của con, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một cách sâu đậm hơn là hiện giờ”.