Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 20:1-17

 

Lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.  (Xuất Hành 20:2)

 

          Vào lúc Chúa Giê-su chịu cuộc Thương khó, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã khắc phục rất nhiều và chắc bà là một người tốt và công chính.  Bà đã được giải thoát khỏi bảy quỷ và hiện giờ là một môn đệ nhiệt thành, hỗ trợ tài chánh cho Chúa Giê-su và theo Người khi Người đi từ thành này sang thành khác để rao giảng Tin Mừng (Lu-ca 8:1-3).  Bà còn là một trong số mấy người đứng bên cạnh Chúa Giê-su trong cuộc Thương khó cho đến phút cuối cùng khi Người chịu nhục hình đóng đinh và quằn quại trên thập giá.

          Tuy nhiên, mặc dù có lòng tốt và quảng đại, tuân giữ mọi lệnh truyền của Chúa, bà Ma-ri-a vẫn hoảng sợ và quên mất lời Chúa Giê-su hứa Người sẽ sống lại.  Mặc dù lòng mến của bà vững vàng, nhưng lòng tin và đức cậy của bà nao núng.

          Đây là một bài học quan trọng, nhưng cũng đầy khích lệ đối với tất cả chúng ta.  Dù công chính và trung thành, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na vẫn còn một phần là con người yếu đuối.  Mọi việc giữ lề luật, làm việc lành, nhân ái và quảng đại có thể đưa bà đi xa hơn. Nhưng bà vẫn cần phải gặp Chúa và có được một cuột gặp gỡ đổi đời.  Bà vẫn cần nghe tiếng Chúa phục sinh gọi tên bà.  Và khi được như vậy, không những đức tin của bà được phục hồi, được biến đổi, mà bà còn trở nên một vị thánh chúng ta mừng lễ hôm nay!

          Cuộc gặp gỡ mặt đối mặt hôm nay đã thay đổi mọi sự đối với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và đối với chúng ta nữa.  Chúng ta cũng cần phải gặp Chúa Giê-su và nghe Người gọi tên chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta cần phải giữ các lệnh truyền của Chúa, nhưng cũng cần phải làm hơn thế nữa.  Khi lắng nghe Chúa Giê-su và theo Thánh Thần của Người, chúng ta được biết Người không chỉ là một Đấng Mê-si-a tại thế của Ít-ra-en, mà còn là Chúa của lịch sử thế giới và lịch sử đời chúng ta!  Chỉ qua cuộc gặp gỡ cá nhân này, chúng ta mới cảm nghiệm được tất cả những gì Thiên Chúa muốn ký thác nơi chúng ta.  Chỉ khi ấy chúng ta mới vững vàng trong đức tin.

          Phần hay nhất của câu chuyện này là chúng ta có thể gặp gỡ Chúa mỗi ngày, chứ không phải chỉ một lần trong đời.  Chúng ta biết được Chúa chạm đến chúng ta trong cầu nguyện.  Chúng ta biết đức tin của mình được củng cố khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.  Chúng ta nghe được tiếng Người khi suy niệm Kinh Thánh.  Mỗi ngày chúng ta đều có thể làm vang lên lời tạ ơn của bà Ma-ri-a:  “Tôi đã thấy Chúa!” (Gio-an 20:18).

 

          “Lạy Chúa Giê-su xin soi sáng đức tin của con nhờ ánh sáng Phục sinh của Chúa.  Xin Chúa hãy gọi tên con, vì con yêu thích được nghe tiếng Chúa!”