Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 16:1-5,9-15

 

Cái gì đây?  (Xuất Hành 16:15)

 

          Thiên Chúa trung thành biết bao!  Suốt bốn mươi năm Người đã ban bánh bởi trời cho dân Ít-ra-en.  Mỗi sáng khi thức dậy, dân chúng thấy một lớp man-na phủ mặt đất sa mạc, vừa đủ để dùng cho một ngày.  Rồi để an toàn, Chúa đã cho họ gấp đôi vào ngày trước ngày sa-bát.  Bạn thử tưởng tượng xem điều này làm cho dân Ít-ra-en cảm động biết bao.  Họ có thể tin tưởng Chúa chăm sóc họ và Người thực hiện điều ấy một cách lạ lùng!

          Nhưng thời gian qua, dân Ít-ra-en bắt đầu chán man-na (Dân số 11:6).  Vẫn cùng một thức ăn, hết ngày nọ sang ngày kia, nên họ dần dần không còn thấy đó là một hồng ân tuyệt vời nữa.  Họ cũng không còn ý thức nếu Chúa không ưu ái như thế đối với họ, liệu cuộc sống họ sẽ ra thế nào.

          Đối với chúng ta cũng thế, thật dễ dàng quên đi hồng ân Chúa Giê-su ban cho chúng ta qua Bánh hằng sống.  Tóm lại, chúng ta tin rằng trong mỗi Thánh lễ, bất kể điều gì xảy ra, bánh và rượu biến thành Mình Máu Thánh Chúa Giê-su.  Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, vẫn cùng một phép lạ xảy ra tại không biết bao nhiêu bàn thờ trên thế giới.  Cho nên xét trên một bình diện, cũng dễ hiểu là chúng ta có thể bắt đầu không còn coi Thánh Thể quý giá nữa.

          Bạn đừng để cho điều ấy xảy ra nhé!  Đừng đánh mất ý thức về hồng ân tuyệt vời của Bánh hằng sống và những gì Bánh ấy đem lại cho bạn!  Trước khi Chúa ban cho họ man-na, dân Ít-ra-en đã phải đối phó với nguy hiểm bị chết đói trong hoàn cảnh khắc nghiệt hoang địa vùng Xi-nai.  Nhưng Chúa đã cứu thoát họ.  Cũng vậy, nếu chúng ta không có Mình Máu Thánh Chúa Giê-su nuôi dưỡng và ban sức mạnh chúng ta sẽ bị lạc mất trong sa mạc thế gian này.  Chúng ta cũng sẽ có rất ít hy vọng đến được vùng Đất Hứa.

          Vậy bạn hãy quý trọng hồng ân này.  Mỗi Thánh lễ, bạn hãy chắc chắn nhớ lại những gì mình đang lãnh nhận.  Hãy để những chân lý về Bánh hằng sống đưa bạn tới bàn thánh với tâm hồn mở rộng mới để đón nhận quyền lực và ân sủng của Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con là ai mà Chúa lại đến với chúng con theo cách thức khiêm nhường như thế?  Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa vì hồng ân sự sống Thiên Chúa của Chúa”.