Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 33:7-11; 34:5-9,28

 

Đức Chúa!  Đức Chúa!  Thiên Chúa nhân hậu và từ bi.  (Xuất Hành 34:6)

 

          Tất cả chúng ta đều biết ông Mô-sê đã lãnh nhận Mười Giới răn được viết trên những phiến đá trên núi Xi-nai và ông đã đập vỡ chúng khi thấy dân Ít-ra-en thờ lạy con bò bằng vàng.  Nhưng bạn có biết là ông cũng đã lãnh nhận các Giới răn lần thứ hai không?  Đó là khung cảnh của bài đọc hôm nay.  Ông Mô-sê đã ở trong Lều Hội ngộ, nài xin Chúa hãy ở lại với dân Người cho dù họ không tuân phục Người.  Đầy lòng xót thương, Thiên Chúa đã đồng ý và lại ban cho ông những lời của giao ước.  Nhưng trước khi kết thúc bài đọc nói ông Mô-sê đã làm cho Chúa đổi ý, chúng ta hãy xét kỹ hơn về bài đọc hôm nay.

          Trong cuộc gặp thứ hai, Thiên Chúa đã nói rõ ràng Người là “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xuất Hành 34:6).  Thật là tuyệt vời phải không?  Bằng mọi cách tỏ ra cho chúng ta biết về Người, Chúa đã chọn sử dụng những tĩnh từ nhân hậu và từ bi.  Đây không phải chỉ theo nghĩa chúng ta thường liên tưởng đến những giới răn và việc nhấn mạnh của những mệnh lệnh “ngươi không được” trong giới răn.  Nhưng đó lại là điều đầu tiên Chúa muốn nói với Mô-sê.  Người gắn bó với dân Ít-ra-en không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì Người yêu thương họ.  Người muốn ở với họ hơn là họ muốn ở với Người!

          Thiên Chúa chúng ta thực sự là Thiên Chúa của những cơ hội thứ hai.  Sau khi thế giới bị cơn lụt hồng thủy tàn phá, Chúa lại phục hồi nó.  Sau khi Đa-vít phạm tội với Bết-sê-ba, Chúa đã tha thứ cho ông.  Sau khi dân chúng bị phát lưu sang Ba-by-lon bảy mươi năm, Chúa lại đem họ về và giúp họ xây lại Đền Thờ.  Tuy nhiên trong các cơ hội thứ hai, cơ hội vĩ đại nhất đã đến là nhờ Chúa Giê-su, Đấng đã cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết.  Rồi lập đi lập lại bao lần, Thiên Chúa cho thấy ưu tiên hàng đầu của Người chính là lòng từ bi.

          Đôi khi chúng ta hình dung Thiên Chúa như là vị chúa tể trên trời và thường trừng phạt hơn là tha thứ.  Mỗi lần nghĩ như vậy, bạn hãy hình dung ra Chúa Giê-su trên thập giá và dòng thác ân sủng tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người.  Bạn không cần phải là một Mô-sê đứng dưới dòng thác này.  Bạn chỉ cần trải lòng mình ra với Chúa và để cho Người thanh tẩy nó.  Từ khi Chúa Giê-su lên cùng Chúa Cha cho đến ngày hôm nay, Người vẫn chờ bạn đến với Người đấy!

 

          “Lạy Chúa, con đến với Chúa trong tâm tình thờ lạy cảm tạ.  Con bỡ ngỡ Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con, mặc dù đã bao lần con lầm lỡ!  Con cảm tạ lòng từ bi của Chúa!”