Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:47-53

 

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển.  (Mát-thêu 13:47)

 

          Lưới cá được chế tạo theo kiểu vét tất cả những gì nó đi qua khi người ta kéo chúng dưới nước.  Vậy theo lẽ thường, khi một chiếc lưới được kéo lên thuyền, nó sẽ chứa đủ thứ:  những con cá ăn được, những loại không ăn được, tôm tép và cũng có đủ loại rác rến nữa.  Chiếc lưới không phân biệt cái tốt cái xấu, hữu dụng hay vô dụng.  Nó để mặc cho người lưới cá quyết định giữ lại hay quẳng đi thứ nào ông ta muốn.

          Kinh Thánh đầy những câu chuyện về Chúa Giê-su lưới người ta, cả người tốt lẫn người xấu:  nuôi năm ngàn người, người đàn bà ngoại tình, viên quan thuế tham nhũng Da-kêu, ông Pha-ri-sêu Ni-cô-đê-mô chính trực, và rất nhiều người khác nữa.  Đi tới bất cứ nơi nào, Chúa Giê-su cũng thả lưới, cố gắng thu nạp người ta vào Nước Trời.

          Khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai, Người đã gọi các môn đệ là “những kẻ lưới người ta” và sai họ đi tung lưới bắt mọi người họ gặp.  Hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thi hành cùng một tác vụ ấy.  Cũng như các Ki-tô hữu tiên khởi đã không bị kỳ thị, và chính Chúa Giê-su đã chẳng chút kỳ thị, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy chia sẻ Tin Mừng với mọi người chúng ta gặp.  Bạn hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi người chúng ta sau khi đọc bài suy niệm hôm nay sẽ đi chia sẻ Tin Mừng chỉ cần với hai người thôi.  Mẻ lưới cá sẽ thật là vĩ đại!

          Chắc chắn bạn có thể tạo nên sự thay đổi.  Bạn có thể nói với người ta về tình yêu Thiên Chúa.  Bạn còn có thể giúp cho một số người trở thành những kẻ lưới người, mở rộng mạng lưới Ki-tô đi xa hơn.  Khắp nơi đều có những cơ hội:  một thành phần trong gia đình đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời, một người hàng xóm đang cần được nghe tâm sự, một giáo dân đang tìm kiếm một người bạn.  Bạn đừng sợ phải chia sẻ sứ điệp Tin Mừng với họ.  Tất cả những gì bạn cần phải làm, đó là cứ kể lại câu chuyện của bạn.  Chúa Thánh Thần sẽ ban cho bạn những lời lẽ thích hợp.  Đừng quan tâm về những người bạn gặp gỡ là cá “tốt” hay cá “xấu”.  Chúa Giê-su chỉ xin bạn hãy bắt lấy họ và đem họ về cho Người.  Người sẽ làm những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ đầy tâm hồn con ơn can đảm và phấn khởi để con biết chia sẻ Tin Mừng.  Xin làm cho con thành kẻ lưới tất cả những ai con gặp hôm nay”.