Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:13-21

 

Ai nấy đều ăn và được no nê.  (Mát-thêu 14:20)

 

          Chúng ta đang sống trong thời buổi kinh tế huy hoàng, đó là nền kinh tế của Thiên Chúa.  Cho dù thị trường thế giới có tăng vọt hay lao dốc, nền kinh tế của Thiên Chúa vẫn luôn ổn định vì nó được xây trên nền móng lời Người.  Nền kinh tế của Thiên Chúa chứa đựng ơn cứu độ dành cho hết thảy những ai tin, Thánh Thần ngự trong tâm hồn, ơn tha thứ mọi tội lỗi chúng ta và niềm hy vọng thiên đàng, ở đấy sẽ không còn đau đớn, khổ sở và buồn thảm nữa.  Chắc chắn đó là một nền kinh tế phong phú!

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho thấy Cha trên trời của chúng ta giàu có và Người sẵn sàng muốn chia sẻ sự giàu có ấy với chúng ta như thế nào.  Đám đông được Chúa Giê-su nuôi dưỡng với năm cái bánh và hai con cá, họ là những người dân dã.  Họ không phải là vua chúa.  Họ không phải là những “sao” hoặc cầu thủ nổi tiếng.  Có lẽ hầu hết họ là những người ít học.  Nhưng những điều ấy đâu quan trọng.  Thiên Chúa muốn chia sẻ những phúc lành tuyệt hảo nhất của Người với họ, chỉ vì họ đã dành thời giờ ở lại với Chúa Giê-su, cố gắng hết sức để hiểu biết sứ điệp cứu độ của Người.  Họ chẳng làm gì để có được phép lạ này và có lẽ nhiều người trong họ khi ra về hôm đó vẫn còn nghĩ tới bánh với cá họ đã được ăn hơn là suy tư về những lời giảng của Chúa Giê-su.  Nhưng như thế cũng chẳng sao.  Bởi vì dân của Chúa đã thiếu thốn nên Người chăm sóc cho họ.

          Thật là xấu hổ khi biết rằng chúng ta là con cái của một Thiên Chúa quảng đại như vậy.  Nhưng cũng thật là tuyệt vời khi thấy giao ước mà vị Thiên Chúa quảng đại này đã thiết lập với chúng ta lại được đặt nền móng trên hai tiếng:  “Ta sẽ” (Do-thái 8:10,12).  Thiên Chúa sẽ dạy dỗ và dẫn dắt.  Thiên Chúa sẽ tha thứ.  Thiên Chúa sẽ quan phòng ban cho chúng ta những gì chúng ta thiếu thốn.  Khi làm như vậy cho đám dân chúng đói khát theo bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần (Mát-thêu 14:20-21).

          Chúng ta có nhiều lời hứa lớn lao của Chúa.  Bạn có vui mừng với những lời hứa ấy không?  Hay là bạn vẫn còn trông ngóng, chờ đợi, hy vọng mà chưa nhận được đầy đủ?  Vậy hôm nay bạn hãy nói với Chúa rằng bạn muốn sống trong nền kinh tế Người sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì con được biết Cha và vui mừng với sự hiện diện của Cha hôm nay.  Xin Cha giúp con biết tin vào lời Cha đã hứa “Ta sẽ”, trong mọi tình huống con phải đối diện hôm nay”.