Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:1-9

 

Lễ Chúa Hiển Dung

 

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.  (Mát-thêu 17:5)

 

          Câu chuyện Chúa biến đổi hình dạng này đầy những hình ảnh Cựu Ước:  ngọn núi, đám mây mầu nhiệm, tiếng nói từ trời.  Thực vậy, câu chuyện phong phú đến nỗi một số học giả cho rằng thánh Mát-thêu đã thêu dệt thành câu chuyện.  Một số khác cho rằng có điều gì đó giống như câu chuyện này đã thực sự xảy ra, nhưng thánh Mát-thêu thêm thắt vào biến cố để làm cho Chúa Giê-su thành vĩ đại hơn đời thường của Người.  Thử hỏi sáng láng như thế nào mà không có áo nào sánh bằng?

          Nhưng nếu chúng ta cứ tạm cho cuộc Hiển Dung là câu chuyện thêu dệt hoặc phóng đại, thì chúng ta cần phải trả lời một số câu hỏi quan trọng:  Tại sao cả thánh Mác-cô lẫn Lu-ca cũng kể lại cùng một câu chuyện?  Tại sao thư thứ hai của thánh Phê-rô chứng thực việc này một cách rất mạnh mẽ?  Và nhiều câu hỏi khác nữa cho thấy vấn đề:  Tại sao có biết bao người đã liều mạng sống để nói cho người khác biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?  Tại sao có biết bao tín hữu tiếp tục xây dựng Giáo Hội giữa cơn bách hại lớn lao?

          Tại sao vậy?  Bởi vì những biến cố như cuộc Hiển Dung đã thực sự xảy ra!  Bởi vì Chúa Giê-su đã thực sự tỏ mình ra là Chúa vinh hiển, là Con yêu dấu của Thiên Chúa.

          Chúa Giê-su thực sự là Đấng Kinh Thánh và các Tông Đồ đã nói đến.  Điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta có thể tin tưởng vào Người là ơn cứu độ của chúng ta.  Thiên Chúa đã không biến đổi hình dạng của Đức Giê-su chỉ để gây ấn tượng cho các Tông Đồ.  Nhưng Người làm điều ấy để thuyết phục họ hãy đón nhận Đức Giê-su một cách đúng đắn.  Người đã làm điều ấy để khi họ phải đối diện với khủng hoảng do việc Đức Giê-su bị bắt và chịu đóng đinh thập giá, họ sẽ nhớ lại vinh hiển của Người và tin rằng Thiên Chúa sẽ đem lại sự kết thúc tốt đẹp.

          Còn bạn thì sao?  Chúa có thuyết phục bạn không?  Có những lãnh vực nào trong duộc đời bạn cần được thuyết phục thêm nữa?  Lễ Chúa Hiển Dung là một ngày ơn sủng và ân huệ khi sự mặc khải của Thiên Chúa đã biểu lộ đầy tràn.  Vậy bạn hãy đến với Chúa Giê-su.  Bạn hãy tưởng tượng mình đang ở trên núi với các thánh Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn nhìn rõ hơn vinh quang Con của Người.  Bạn hãy xin Người đổ tràn đầy trên bạn lòng tin tưởng vào Chúa Giê-su và quyền năng cứu độ của Chúa.  Cuộc Hiển Dung là một lời hứa dành cho hết thảy chúng ta, là chúng ta cũng có thể được biến đổi do vinh quang của Người!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con tin vào Chúa Giê-su.  Xin Chúa mở mắt con để hôm nay con thấy được vinh hiển Người rõ hơn.  Xin Chúa mở tai con để con nghe và lắng nghe Người sâu xa hơn”.