Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-23

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.  (Mát-thêu 16:18)

 

          Điều gì đã làm cho Phê-rô thành Tảng Đá như thế?  Điều gì đã khiến cho ngài vững chắc trong đức tin đến nỗi Chúa Giê-su có thể xây toàn thể Hội Thánh trên ngài?  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai điểm giúp trả lời.

          Trước hết, Phê-rô đã mở lòng đón nhận sự mặc khải của Thiên Chúa.  Ngay trước khi Chúa Giê-su gọi ông Phê-rô là “Tảng Đá”, Người đã bảo rằng Thiên Chúa mặc khải cho Phê-rô biết chân lý Chúa Giê-su là Đấng nào.  Không phải do phàm nhân, cũng không phải do ý tưởng riêng của Phê-rô mà ông đã đi tới việc tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Nhưng là chính Thiên Chúa đã nói với tâm hồn Phê-rô và ban cho ông xác tín ông cần có để mạnh dạn tuyên xưng như vậy.

          Thứ hai, ông Phê-rô để cho Thiên Chúa nắn đúc và đào tạo tâm trí ông.  Chúng ta nhận ra điều này trong vài câu Kinh Thánh tiếp theo.  Ông Phê-rô cố gắng khuyên giải Chúa Giê-su đừng chết trên thập giá, nên Chúa Giê-su quở trách ông đã suy nghĩ “không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mát-thêu 16:23).  Đã nhiều lần Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa Giê-su sửa đổi Phê-rô, dạy dỗ ông và thậm chí còn quở mắng ông nữa.  Nhưng qua tất cả những điều ấy, Phê-rô vẫn giữ lòng khiêm nhường và tiếp tục học hỏi.  Ông tiếp tục cố gắng tách biệt những gì thuộc về Thiên Chúa ra khỏi những gì không thuộc về Thiên Chúa ở trong lòng ông, xin Chúa làm cho ông được thanh khiết hơn.  Kết quả là Phê-rô đã trở nên không lay chuyển nổi, vững chắc như đá tảng, tin cậy được và trung thành, đó là những đức tính làm nên một nhà lãnh đạo, một vị rao giảng Tin Mừng, một người anh em và một người bạn hết sức vĩ đại.

          Ông Phê-rô có toàn hảo không?  Không đâu!  Nhưng ông là một con người đã được thay đổi.  Ông vẫn còn những khuyết điểm và những điểm yếu kém.  Nhưng ông không khi nào để chúng kéo ghì ông xuống.

          Làm sao chúng ta có thể trở nên vững vàng?  Bằng cách bắt chước thánh Phê-rô.  Mỗi người chúng ta có những tư tưởng, thái độ và giả thuyết khác nhau.  Nhiều cái tốt và lành mạnh, nhưng một số khác thì không.  Những lãnh vực không vững chắc này, thí dụ thù hằn, định kiến, kiêu căng, làm cho chúng ta trở nên yếu đuối và dễ bị thương tổn trước cám dỗ.  Nếu chúng ta có thể theo sự hướng dẫn của thánh Phê-rô và để cho Chúa Giê-su đối phó với những lãnh vực này, chúng ta sẽ được giải thoát.

          Nơi thánh Phêrô, điều hướng về mình đã trở nên điều hướng về Chúa.  Giấc mơ của ngài trở thành giấc mơ của Chúa.  Việc ấy cũng có thể xảy ra nơi chúng ta khi chúng ta xin Chúa phá bỏ đi những lối ích kỷ và kiêu căng của chúng ta, rồi thay thế chúng bằng tình yêu hiến thân của Chúa.  Chúng ta có thể trở nên một tảng đá trong giáo xứ.  Chúng ta có thể xây dựng Giáo Hội!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa tâm hồn con.  Xin Chúa đào tạo con thành tôi tớ của Chúa.  Lạy Chúa, con muốn là một tảng đá cho dân Chúa”.