Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:32-40

 

Từ xưa có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế không?  (Đệ Nhị Luật 4:32)

 

          Sử dụng bài học lịch sử này, ông Mô-sê muốn gây ấn tượng cho dân chúng thấy thật là tuyệt diệu khi Thiên Chúa đã thực hiện những phép lạ như thế trong lịch sử của họ.  Trước đây chưa bao giờ có dân tộc nào đã nhận được những ơn lành bao la do Thiên Chúa ban cho.  Người đã nhận lấy họ làm dân riêng giữa một dân tộc khác là Ai-cập.  Người đã làm những phép lạ điềm kỳ ngay trước mặt kẻ áp bức họ là Pha-ra-ô.  Người đã phán dạy họ trên núi Xi-nai.  Người đã dẫn đưa họ qua những nguy hiểm sa mạc.  Và Người đã ban cho họ nhận biết tâm trí Người bằng cách tỏ ra cho họ Lề Luật của Người.  Lập đi lập lại bao lần, Thiên Chúa chứng tỏ Người đã tận tình dấn thân cho họ như thế nào.

          Như vậy chỉ có ý nghĩa khi ông Mô-sê khuyến khích họ hãy sống như dân đã được Thiên Chúa dành riêng cho Người!  Bạn cũng có thể nghe Người nói với họ:  “Hãy trở nên chính con người mà con phải trở nên!”

          Có lẽ chúng ta có thể ứng dụng một bài học lịch sử cuộc đời mình.  Chúa đã làm những điều tuyệt diệu cho cá nhân chúng ta cũng như cho Giáo Hội Người!  Mỗi người chúng ta đều có thể mạnh bạo tuyên xưng rằng Chúa trời đất đang ngự trong chúng ta.  Người nhận chúng ta làm con cái Người.  Người ban cho chúng ta Mình Máu Người làm của dưỡng nuôi.  Người đã hứa ở với chúng ta luôn mãi, thậm chí cho tới ngày tận thế.  Có dân tộc nào khác tự hào được như thế không?

          Đó chính là những phúc lành Thiên Chúa ban cho chúng ta vì hết thảy chúng ta là dân của Người.  Nhưng còn đối với bạn như một cá nhân thì sao?  Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ về những cách thức Chúa đã dành riêng bạn cho Người.  Những gì làm cho bạn trở thành đặc biệt?  Bạn hãy làm một bản liệt kê những ơn lành Người ban cho bạn.  Hãy viết xuống những lần bạn cảm nhận được Người đã can thiệp vào cuộc đời bạn.  Có lẽ có lần bạn đã được Người thương xót một cách mạnh mẽ sau khi xưng tội.  Có lẽ Người đã chữa lành bạn khỏi một cơn bệnh hoặc đã giúp bạn vượt qua một thời gian khó khăn.  Có lẽ bạn đã nghe Người nói với tâm hồn bạn trong Thánh lễ.

          Mỗi cảm nghiệm này sẽ cho thấy thật là quan trọng khi bạn đến với Chúa.  Vậy câu hỏi là:  Tôi có đang sống như là người con Chúa không?

 

          “Lạy Cha, con vui mừng trong Cha!  Cha đã dành riêng con ra để làm một phần tử của dân tộc Cha.  Xin cho chân lý lời kêu gọi của Cha thấm nhuần tâm hồn con, để con sẽ sống như một đứa con của sự sáng”.