Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Dân Số 13:1-2,25-14:1,26-29,34-35

 

Ta cứ lên chiếm miền ấy.  (Dân Số 13:30)

 

           Từ bao thế kỷ, nhiều cha mẹ đã lấy tên những vị anh hùng trong Kinh Thánh như “Joshua” và “Caleb”mà đặt tên con trai nhỏ của họ.  Có một điều hấp dẫn về sự trung thành và can đảm của hai ông Giô-suê và Ca-lếp, một điều khiến người ta khâm phục về cách hai ông đã đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa.  Thậm chí chính Thiên Chúa cũng công nhận rằng ông Ca-lếp đã “được một thần khí khác thúc đẩy và đã một lòng theo Ta” (Dân Số 14:24).  Xét cho cùng, chính vì tin vào Thiên Chúa nên hai người này là những người Ít-ra-en trưởng thành duy nhất đã được vào Đất Hứa!

          Hết thảy mười hai người do ông Mô-sê sai đi dò xét đất Ca-na-an đã trông thấy cùng những điều như nhau trong suốt hành trình thám hiểm bốn mươi ngày, nhưng chỉ có ông Giô-suê và Ca-lếp trình lên bản báo cáo thật khích lệ.  Hai ông là những người duy nhất đã nhớ đến quyền năng Thiên Chúa và những lời hứa của Người.  Còn những người kia không thấy gì khác ngoài những trở ngại trước mắt, những trở ngại xem ra to lớn do đầu óc tưởng tượng sợ hãi của họ.

          Những khó khăn của chúng ta xem ra cũng vĩ đại nữa.  Đó là vì chúng ta đang ở trong một cuộc chiến nội tâm diễn ra trong lòng trí chúng ta.  Một đàng, chúng ta có tiếng nói của Chúa Thánh Thần khích lệ chúng ta giống như ông Giô-suê và Ca-lếp đã có:  “Con làm được điều ấy mà!  Chúa Ki-tô ở trong con!  Con hãy tiến lên chiếm miền đất thiêng liêng ấy!”  Đàng khác, chúng ta có những tiếng nói của ma quỷ và bản chất sa ngã yếu đuối của chúng ta, tựa như những tên hướng đạo hát lên:  “Không, tôi không thể làm được!  Khó quá.  Tôi xoay sở có một mình.  Tôi sẽ không bao giờ đạt được”.

          Khi cuộc chiến bùng lên như vậy, chúng ta cần phải dừng chân và nhớ lại lòng nhân lành và những lời hứa của Chúa.  Lời Người nói với chúng ta rằng:  “Đừng sợ hãi:  có Ta ở với ngươi.  Đừng nhớn nhác:  Ta là Thiên Chúa của ngươi.  Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta” (I-sai-a 41:10).  Lời ấy dạy chúng ta tuyên xưng:  “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu đựng được hết” (Phi-líp-phê 4:13).  Với những bảo đảm như thế, chúng ta có thể tìm được sức mạnh để đương đầu với những “gian khó vĩ đại” đang đe dọa chúng ta.

          Giờ đây, bạn hãy nghĩ đến một trở ngại bạn đang cố gắng thắng vượt.  Bạn hãy đem nó đến cho Chúa.  Hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và gác lại những tiếng nói gây thất vọng và chỉ báo cáo những điều xấu thôi.  Bạn hãy xin Chúa giúp đỡ khi bạn bước đi trong đức tin.  Hãy nhớ:  Thiên Chúa ở bên cạnh bạn.  Lòng trung tín của Người là khiên thuẫn che chở bạn!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa!  Xin hãy ngự đến nâng đỡ con, cho con thấy sức mạnh quyền lực của Chúa!”