Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10,12-14

 

Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.  (Mát-thêu 18:10)

 

          Bạn đã nghe câu Tin Mừng này bao lần rồi.  Hy vọng nó cũng đã bấy nhiêu lần khích lệ bạn suy nghĩ xem Chúa đánh giá con người như thế nào, bất kể họ “bé mọn” ra sao.

          Tuy nhiên những lời này có khi nào thúc giục bạn làm một điều gì đó nhân danh những người không có quyền lực và dễ bị thương tổn của thế giới chúng ta không?  Bởi vì như bạn thấy, “đừng khinh dể” cũng có nghĩa là “đừng làm ngơ” hoặc “đừng để mất dịp quan tâm đến”.  Vậy hôm nay chúng ta hãy mở lòng cho một nhóm đặc biệt gồm “những kẻ bé mọn”, nói đúng hơn, là những người đàn ông, đàn bà và trẻ em đang chịu đau khổ dưới bàn tay của những kẻ buôn bán nô lệ.

          Việc buôn bán người, tức việc mua bán người làm gái mại dâm hoặc lao động, là một kỹ nghệ tội ác đang lớn nhanh nhất thế giới, mang lại lợi nhuận khoảng 32 tỷ mỹ-kim mỗi năm.  Con số nạn nhân tăng vọt.  Năm 2010, theo báo cáo của bộ Ngoại giao Hoa-kỳ về việc buôn người, có 12 triệu 300 ngàn người lớn và trẻ em bị đưa đi lao động hoặc làm mại dâm.  Đặc biệt kinh tởm đó là việc mua bán trẻ em, có tới 1 triệu 200 ngàn em mỗi năm.  Những câu chuyện thương tâm của các em (gặp đầy trên mạng của những tổ chức chống nạn buôn người) thừa để khiến cho đá cũng phải nhỏ lệ.

          Bệnh hoạn ấy đã lan tràn mọi nơi.  Thí dụ theo báo cáo của bộ Ngoại giao, cả Hoa-kỳ lẫn Gia-nã-đại đều là “nguồn gốc, vận chuyển và điểm tới” của nạn buôn người này.  Mỗi năm có khoảng từ 14,500 tới 17,500 người được đưa lậu vào Hoa-kỳ và hơn một nửa trong số ấy là trẻ em.  Còn nhiều trẻ em khác – mỗi năm tới 300,000 – đang sống tại Hoa-kỳ.

          Bạn có thể làm gì?  Có mấy việc.

          Lấy thông tin.  Những nơi tốt nhất để có được thông tin là Hội đồng Giám mục (ở Hoa-kỳ:  www.usccb.org); Tờ Thông tin của các nữ tu Divine Savior chống lại việc buôn người (www.stopenslavement.org); và Shared Hope (www.sharedhope.org).  Giúp đỡ - bằng cách nâng đỡ những tổ chức trên và cổ động nhiều người khác tham gia.  Thúc bách các chính trị gia soạn thảo và áp dụng những đạo luật hữu ích.  Quan trọng nhất, đó là:  Cầu nguyện, xin cho chấm dứt tai họa khủng khiếp này.

 

          “Lạy Cha, xin ban sự tự do và niềm an ủi cho hằng triệu người đang phải làm nô lệ trong toàn thế giới này”.