Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:13-15

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy.  (Mát-thêu 19:14)

 

          Những cha mẹ đem con cái đến với Chúa mà lại bị trách mắng thì thật khiến cho họ phải ái ngại biết bao!  Cha mẹ muốn làm điều tốt.  Họ chỉ muốn xin Chúa Giê-su chúc lành cho con cái họ.  Họ nhận ra lòng nhân lành và sự sống Thiên Chúa hiển hiện nơi Người, nên họ muốn cho con cái họ lãnh nhận được những điều ấy.  Có cha mẹ nào chẳng muốn cho con cái mình được như vậy?

          Những lời của Chúa Giê-su “Cứ để trẻ em đến với Thầy” cũng là những lời dành cho chúng ta và còn hơn cả thế nữa.  Sự trưởng thành thể xác cũng như mở mang trí tuệ không phải là những điều kiện phải có để được đến trước sự hiện diện của Thiên Chúa     và có mối tương quan với Người!  Trẻ em cũng quý giá và được tôn trọng trước mặt Chúa giống như chúng ta vậy.  Và rất thường tình, chúng lại còn cởi mở hơn trước sự hiện diện và tình yêu của Chúa.  Chúng thường không dè dặt và chỉ nghĩ về mình giống như người lớn.

          Vậy cứ để trẻ em đến với Chúa!  Bạn hãy dành thì giờ cho bữa cơm gia đình.  Bạn hãy cùng đọc một chục kinh Mân côi hoặc đọc một đoạn Kinh Thánh với chúng mỗi buổi tối.  Trường học, thể thao và những sinh hoạt khác đòi hỏi nơi trẻ em thì giờ và năng lực.  Cho nên điều thật quan trọng là chúng ta phải chắc chắn chúng không làm mất thì giờ của chúng ta dành cho “giáo hội nhỏ bé” là chính gia đình chúng ta!  Bạn hãy nhận định những tiếng nói cả trong lòng lẫn bên ngoài, bảo rằng con cái chúng ta đang lạc mất nếu chúng không tham gia sinh hoạt từng giây từng phút trong ngày.  Bạn cũng phải lên chương trình trước, để thời giờ của gia đình có những lúc vui vẻ thì mới lôi cuốn được chúng.

          Nhiều khi thật đơn giản khi phải sắp đặt thứ tự những ưu tiên.  Bạn hãy làm gương tốt cho con cái bằng cách chính bạn phải cầu nguyện mỗi ngày và cùng nhau tham dự các bí tích đều đặn.  Bạn hãy đọc Kinh Thánh cùng với con cái và nói với chúng về những gì bạn học được.  Trên hết, bạn hãy nói với chúng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng và chúng rất quan trọng đối với Người.  Hãy để cho đức tin dự phần vào môi trường sống trong gia đình bạn và đức tin sẽ có sức lây lan.

          Rất thường chúng ta là bậc cha mẹ đều thấy được tất cả những gì mình cần phải làm cho con cái và có rất nhiều điều chúng ta có bổn phận phải làm!  Khi ấy, thật là thoát được nỗi lo nếu biết rằng chúng ta cứ cố gắng đem con cái chúng ta đến với Chúa Giê-su, Người sẽ đón nhận chúng và chúc lành cho chúng.  Điều ấy còn tùy nơi chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa mong mỏi trẻ em đến với Chúa.  Xin dạy con biết dẹp bỏ  mọi chướng ngại trong đời con và biết đem trẻ em đến với Chúa”.