Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Giô-suê 3:7-11,13-17

 

Toàn thể Ít-ra-en qua sông trên nơi khô cạn.  (Giô-suê 3:17)

 

          Bạn thử tưởng tựong ra khung cảnh vượt qua sông Giô-đan.  Bạn thật là thận trọng và dọ dẫm bước bước đầu tiên xuống bờ sông.  Bây giờ là bước thứ hai.  Rồi bước thứ ba.  Dòng nước ồ ạt vẫn còn bị giữ lại như bức tường và bạn vẫn không bị ướt gì hết!  Phía trước mặt bạn là các tư tế khiêng Hòm bia thánh và họ cũng khô chân!  Các giây thần kinh của bạn dần dần thư giãn và bạn càng ngạc nhiên khi bước đi sang tới bờ sông bên kia.

          Bài đọc hôm nay bảo chúng ta rằng để đi qua sông Giô-đan và vào Đất Hứa, dân Do-thái đã phải đi ngang bên cạnh Hòm bia thánh được đặt ngay giữa lòng sông.  Hòm bia thánh là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa.  Đó cũng là một nhắc nhở về những lời Chúa đã hứa với đất nước họ.  Cho nên việc đi qua sông, thậm chí bước bước đầu tiên, là hành vi nói lên lòng tin vào giao ước của Thiên Chúa.  Bất cứ nỗi nghi ngờ nào của cá nhân và tự trong lòng về sự đáng tin cậy của Thiên Chúa đều phải đưa ra ánh sáng và xem xét nếu người ta muốn tiến vào Đất Hứa.  Liệu nước hai bên có được giữ yên lại không?  Hay là Chúa sẽ quên và để cho tôi bị chết chìm?

          Thực là một hình ảnh thích hợp diễn tả lời kêu gọi hãy có lòng tin!  Sử dụng ngôn từ của thánh Phao-lô, bao lâu chúng ta “ở lại trong thân xác này”, chúng ta sẽ cách xa Đất Hứa thiên đàng của chúng ta (2 Cô-rin-tô 5:6).  Bao lâu chúng ta còn dán mắt vào thế gian này chứ không nhìn vào lòng trung tín của Chúa, chúng ta sẽ liều mình chết đuối trong những lo lắng và cám dỗ của đời này.

          Đôi khi cuộc sống có thể giống như hoang địa!  Nhưng chúng ta có một nhắc nhở lúc nào cũng nói lên sự trung tín và chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa, đó là chính Chúa Giê-su.  Khi chúng ta cảm thấy Chúa kêu gọi chúng ta hãy bước xuống sông Giô-đan của đức tin, chúng ta cứ nhìn lên Chúa Giê-su, nguồn sức mạnh chúng ta.  Những nghi ngờ và sợ hãi nội tâm chúng ta tuy có nổi lên, nhưng nếu cứ để Chúa Giê-su làm cho chúng phải lặng yên trong cầu nguyện, thì chúng ta sẽ được can đảm bước thêm một ít bước nữa dưới sự dẫn dắt của Người.  Đức tin của chúng ta nơi Người, cộng thêm sự trung tín của Người đối với chúng ta, sẽ giúp chúng ta thành công.  Thế gian này không nuốt trửng chúng ta nổi đâu!

          Bạn hãy tiếp tục nhìn vào Chúa Giê-su và bạn sẽ qua được sông, bất kể là sóng to gió cả như thế nào!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Tác giả và Đấng hoàn tất đức tin của con.  Con tín thác nơi Chúa”.