Chúa Nhật 2 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:29-34

Đây là Chiên Thiên Chúa.  (Gio-an 1:29)

          Là một thanh niên vừa xong đại học, Duy đi tìm Chúa.  Anh không thuộc về giáo hội nào, nhưng có một tinh thần cởi mở.  Vào đêm Giáng Sinh, anh quyết định đi dự lễ ở nhà thờ Công giáo.  Anh không hiểu người ta làm những gì, nhưng khi vị linh mục cầm Mình Thánh lên và nói:  “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, một tia sáng đến với anh.  Anh biết, tuy không hiểu làm sao, đây chính Chúa Giê-su đang ngự trên bàn thờ!

          Thánh Gio-an Tẩy Giả, người đầu tiên đã thốt lên những lời này cũng có cùng một cảm nghiệm.  Suốt một đời Ngài đã dọn đường cho Đấng Mê-si-a đến, nhưng ngài không nghĩ được Đấng Mê-si-a sẽ như thế nào.  Vậy làm sao ngài lại cho rằng Đấng Mê-si-a không ai khác ngoài người anh em của ngài, là con bác thợ mộc?  Như ngài đã bảo những người nghe ngài giảng, đó là do Chúa Thánh Thần cho biết (Gio-an 1:33).  Bạn có tưởng tượng nổi lúc ấy Gio-an xúc động thế nào không?  “Xúc động” này làm sao diễn tả cho được!

          Khi chuẩn bị tham dự Thánh lễ hôm nay, bạn hãy cố gắng suy nghĩ những lời thánh Gio-an Tẩy Giả nói.  Thật là tuyệt diệu trong mỗi Thánh lễ chúng ta được Chiên Thiên Chúa mời gọi!  Nguyên việc Người hiện diện trong bánh và rượu đã lạ lùng rồi.  Đó là một mầu nhiệm chúng ta không thể giải thích, trừ khi chúng ta nói là tình yêu của Chúa mạnh mẽ đến độ vượt trên cả không gian, thời gian và bất cứ điều gì khác.

          Nhưng có lẽ còn tuyệt diệu hơn nữa, đó là sự kiện chúng ta cũng giống như thánh Gio-an, có thể nhận biết Chúa Giê-su.  Giác quan tự nhiên không thể cho chúng ta thấy Người, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thấy.  Vậy khi bạn lên rước lễ, hãy cám ơn Chúa Giê-su về ân sủng đức tin ấy.  Đó là ân huệ tốt nhất ai cũng có thể nhận được, vì đó là chìa khóa mở ra cho hết mọi ân huệ khác Chúa ban cho chúng ta.  Với tình yêu và sức mạnh nâng đỡ, chúng ta không phải sợ hãi gì cả, mà tất cả đó là niềm hy vọng mà thôi!

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con có thể biết Chúa hiện diện trong Thánh Thể!  Xin cho những gì con biết được làm cho con được nhiệt tình yêu mến và phụng sự Chúa luôn luôn”.