Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm Do-thái 6:10-20

 

Chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta.  (Do-thái 6:18)

          Niềm hy vọng này là gì?  Đó là niềm hy vọng một ngày kia chúng ta sẽ được sống đời đời trên thiên đàng trong sự hiệp nhất với Chúa và mọi tín hữu.  Chúng ta được nếm thử sự kết hiệp này mỗi khi chúng ta quy tụ lại như một Giáo Hội, nhưng đáng buồn là các Ki-tô hữu đã có những chia rẽ đau đớn từ bao năm.  Thậm chí hôm nay thân thể Chúa Ki-tô vẫn còn bị phân chia.

          Vì thế nhiều giáo hội Ki-tô giáo đã chon tuần lễ 18-25 tháng Giêng làm Tuần lễ cầu cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo.  Năm nay Giáo Hội đã chọn một chủ đề cầu nguyện và suy nghĩ về sự hiệp nhất mà Giáo Hội thuở ban đầu đã có ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống:  “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công Vụ Tông Đồ 2:42).  Vậy khi bắt đầu Tuần lễ này, chúng ta hãy suy nghĩ về những gì có thể cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu được sâu xa hơn.

          Lời giảng của các Tông Đồ.  Chúng ta nên biết rõ mình tin điều gì và tại sao tin, vì điều này giúp đức tin chúng ta sâu xa thêm.  Học hỏi về những giáo huấn của Giáo Hội giúp chúng ta hiểu những gì Chúa Giê-su làm cho chúng ta và những điều Người kêu gọi chúng ta hãy làm cho Người.  Học hỏi ấy cũng cho chúng ta thấy những gì hiệp nhất chúng ta còn cao cả hơn những gì chia rẽ chúng ta.

          Đời sống cộng đoàn.  Ở nơi bạn làm việc hoặc sinh sống, có những tín hữu bạn có thể gặp gỡ để chia sẻ đức tin của bạn không?  Lòng yêu mến Chúa có thể đưa chúng ta đến với những người có cùng một tình yêu Chúa và cho chúng ta cơ hội nâng đỡ nhau trong Chúa Ki-tô.

          Bẻ bánh và cầu nguyện.  Trong khi những khác biệt khiến chúng ta không thông hiệp với nhau, chúng ta vẫn có thể “bẻ bánh” theo những cách khác.  Có lẽ chúng ta có thể cùng làm việc vì một lợi ích chung, thí dụ phục vụ người nghèo và bảo vệ các thai nhi.  Chúng ta cũng có thể cầu nguyện chung với những anh chị em khác tôn giáo, hoặc cầu nguyện bộc phát hay trong những buổi tổ chức cầu nguyện chung.  Cầu nguyện chung với các Ki-tô hữu khác là cách thức mạnh mẽ để đặt nền móng và thay đổi lối nhìn của chúng ta về những truyền thống đức tin của nhau.

          Tuần lễ này là thời gian đặc biệt để cầu cho sự hiệp nhất Ki-tô giáo.  Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.  Chúng ta có thể trở thành một dân cổ võ sự hiệp nhất quanh năm, chuẩn bị cho ngày cùng nhau hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Giê-su là Chúa và Đấng cứu độ chung của hết thảy chúng ta.

          “Lạy Chúa Giê-su, tất cả hy vọng của chúng con ở trong Chúa.  Xin Chúa làm cho con tim chúng con bén nhạy và chữa lành những vết thương của chúng con, để chúng con có thể trở nên một với tất cả những ai theo Chúa”.