Thứ Năm tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:7-12

 

Người ta lũ lượt đến với Người.  (Mác-cô 3:8)

 

          Chúa Giê-su đã quần quật với những sinh hoạt của Người kể từ ngày Người chịu phép rửa của ông Gio-an.  Người đã rao giảng thống hối để chuẩn bị đón Nước Thiên Chúa.  Người đã gọi các môn đệ đi theo Người.  Người đã dành hàng giờ để cầu nguyện.  Người đã xua trừ ma quỷ và chữa lành người mắc bệnh phong cùi, người què và người bại tay.  Người đã vượt thắng những chỉ trích của các nhà lãnh đạo tôn giáo vị luật.  Hễ nơi nào Người tới là dân chúng đông đảo đến với Người, mong được chạm tới Người, được nghe Người nói và được thấy phép lạ Người làm.

          Toàn thể đám đông dân chúng nhiều lần đã chen chúc nhau.  Điều đó cho thấy trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đã thực tế ứng phó bằng cách xuống một chiếc thuyền để người ta có thể nghe được Người và không dẵm đạp lên Người.  Nhưng mặc cho dân chúng nô nức đến với Người, điều quan trọng là thấy rằng Chúa Giê-su vẫn không bao giờ lệ thuộc vào một “đám đông”.  Người luôn để mắt, lắng tai và quan tâm tới từng người trước mặt Người.  Người không vẫy tay trước đám đông để thực hiện một phép lạ đại chúng.  Nhưng Người đã đưa tay ra và chạm đến một người phong cùi.  Người đã tha thứ một kẻ tội lỗi.  Người đã trả lời một câu hỏi.  Chúa Giê-su hoàn toàn chú tâm đến kẻ đang đứng trước mặt Người.  Chẳng lạ gì khi thấy Người mệt lả vào cuối ngày!

          Chắc chắn Chúa Giê-su yêu thương tất cả thế giới.  Người đã cho đi tất cả mọi sự Người là và Người có để cứu độ chúng ta.  Tội lỗi toàn thể nhân loại đã chất trên vai Người khi Người chịu treo trên thập giá và Người đã đem bản thể nhân loại của chúng ta trở lại sự sung mãn của sự sống phục sinh.  Hơn thế nữa, Người muốn tiếp cận với chúng ta từng người một.  Đồng thời mỗi người đều phải đáp lại lời mời gọi của Người và đón nhận ơn cứu độ của Người.

          Người lo lắng cho từng người, nhưng Người không thực hiện việc cứu độ theo cách thức “tập thể”.  Người đến gặp gỡ và cứu độ một người.  Rồi một người nữa.  Rồi tôi.  Rồi bạn. Bất kể Người tìm thấy chúng ta giữa một đám đông hoặc tại một nơi yên tĩnh.  Chúa Giê-su nóng lòng chờ đợi việc đáp lại của bạn đấy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã biết con và thương yêu con ngoài sức con tưởng tượng.  Con ngửng mặt lên nhìn Chúa.  Xin Chúa hãy đến và bước vào cõi sâu thẳm của tâm hồn con”.