Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

Chúa Giê-su… gọi những kẻ Người muốn.  (Mác-cô 3:13)

 

          Có một điểm phân biệt quan trọng trong bài Tin Mừng hôm nay, nhưng thường chúng ta lại không lưu tâm.  Thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su “gọi những kẻ Người muốn” và trong số những kẻ Người gọi, Người “đã lập Nhóm Mười Hai” (Mác-cô 3:13.14).  Chúa Giê-su không chỉ gọi mười hai người.  Ở đây trong khung cảnh sứ vụ, Người đã quy tụ nhiều môn đệ.  Rồi Người tiếp tục kêu gọi người ta:  Da-kêu (Lu-ca 19:5), La-da-rô (Gio-an 11:38-43), cả Phao-lô nữa (Công Vụ Tông Đồ 9:1-16).  Bất cứ ai Người kêu gọi đến với Người, Người đều kêu gọi để sai đi và chia sẻ Tin Mừng của Người.  Không phải chỉ có các Tông Đồ mới giảng dạy và làm chứng nhân.  Mọi tín hữu tiên khởi đều tuyên xưng Chúa Giê-su và quyền năng biến đổi của tình yêu Người.

          Chúa Giê-su cũng đã gọi bạn nữa, ngay tại nơi bạn đang sống.  Lý do bạn không thuộc về “Nhóm Mười Hai” không có nghĩa là bạn chẳng có gì đặc biệt.  Nhưng bạn thực sự đặc biệt.  Bạn được gọi để làm chứng nhân về quyền năng và sự hiện diện của Người giữa chúng ta: làm chứng cho con cái trong nhà, cho bạn làm cùng sở, cho người thâu ngân ở cửa tiệm cũng như cho người xếp hàng đứng trước bạn để trả tiền, cho những đối thủ của đội banh bên kia, cho những tên phóng xe như bay hoặc lái xe tà tà trên xa lộ…

          Ít người trong chúng ta đứng trên tòa giảng để nói về Chúa, nhưng tất cả chúng ta đều có thể công bố tình yêu Thiên Chúa khi nói với người khác như thế nào và nói về điều gì.  Ít người trong chúng ta tham gia sứ vụ chữa lành, nhưng chúng ta có thể đem tình yêu chữa lành đến cho người khác, bằng những cử chỉ ưu ái, thân thiện, khích lệ, quan tâm, cả đến cách chúng ta nhìn họ nữa.

          Những nụ cười, gật đầu, vẫy tay, ngay đối với người không quen, đều có thể làm thay đổi bầu không khí ở một căn phòng hoặc nơi tâm hồn người khác. Những lời nguyện thinh lặng có thể lập tức đem lại bình an cho một tình huống căng thẳng.  Khi bạn nhất định từ chối không muốn tấn công người khác, ngay cả khi điều ấy được phép làm, không những có thể xua đuổi ma quỷ đi, mà còn làm cho nó không còn đất đứng nữa.  Mỗi ngày bạn có biết bao cơ hội rao giảng và thi hành quyền năng nhân danh Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy nắm lấy những cơ hội ấy đi.  Bạn hãy nhớ:   Bạn được kêu gọi.  Chính Chúa Giê-su đã gọi bạn!

 

          “Lạy Chúa, này con đây!  Con cám ơn Chúa đã gọi con.  Xin giúp con nói với thế giới về tình yêu và sự hiện diện của Chúa, xin giúp con đem bình an của Chúa đến và thi hành quyền năng của Chúa trên thế giới”.