Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Rút 2:1-3,8-11; 4:13-17

 

Người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm.  (Rút 2:11)

 

          Cô Rút có rất nhiều điểm giống với một thiếu nữ nổi tiếng khác, đó là cô gái Lọ Lem.  Giống nhau như thế nào?  Cả hai đều ở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng sau một cái chết ở trong gia đình, trường hợp của cô Rút là ba người chết.  Cả hai đều nêu gương quảng đại  và nhân ái.  Rồi cả hai đều được cứu giúp do một vị hoàng tử tuyệt vời!  Tuy nhiên trong khi cô gái Lọ Lem là một câu truyện thần tiên, thì cô Rút lại là một câu chuyện thực được Thánh Thần linh hứng nói về việc Thiên Chúa đã tôn trọng một trong những phụ nữ dễ thương nhất của thời Cựu Ước.

          Khi thảm họa bắt buộc bà Na-o-mi phải trở về Bết-lem, cô con dâu Rút của bà đã quyết định rời quê hương mình để đi theo bà.  Mặc dù bà Na-o-mi không thể lấy gì để đùm bọc cô, không tiền bạc hoặc một người chồng, vậy mà cô Rút vẫn ở lại bên cạnh bà trong lúc bà thiếu thốn.  Lòng nhân ái này không qua được mắt vị “hoàng tử”  Bô-át trong câu chuyện.

          Lòng nhân ái của cô Rút cũng không qua được mắt Chúa.  Chúa đã ân thưởng cô Rút vì lòng nhân ái của cô bằng cách ban ơn lành cho cô được kết hôn với ông Bô-át, ban cho cô một người con trai và còn tiếp tục ban ân sủng cho gia đình cô trong những thế hệ kế tiếp.  Từ dòng dõi cô Rút đã sinh ra Đa-vít và Chúa Giê-su là Vua trên các vua.  Hiểu theo nghĩa khác, cả đến chúng ta ngày nay cũng đang được chúc phúc là nhờ lòng nhân ái của cô Rút đấy!

          Chúa thấy tất cả những việc chúng ta làm.  Rồi nếu bạn cứ thành tâm cố gắng theo Người, việc này có thể là một sự thật rất khích lệ.  Chúa thấy tất cả những điều tốt bạn đang làm, chứ không phải Người chỉ thấy những điều xấu đâu!  Người thấy mọi hành vi nhân ái và xót thương.  Người thấy sự ấm áp trong trái tim bạn dành cho những người thiếu thốn.  Người thấy nụ cười bạn chia sẻ với người đang cô đơn.  Người thấy từng hy sinh lớn nhỏ bạn đang làm cho vương quốc Người.  Và trái tim Người cảm động sâu xa!  Người thực sự vui mừng về tất cả những nghĩa cử nhân ái này và Người mau mắn ân thưởng cho chúng.

          Điều này không phải để nói rằng chúng ta xứng đáng được cứu độ.  Nhưng chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Chúa chỉ mong chờ thành quả tốt đẹp do tình yêu và lòng nhân ái của chúng ta, nhất là khi đối xử với những ai kém may mắn hơn chúng ta.  Người đã hứa sẽ thực hiện điều Người nói:  “Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con… Con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng” (Châm Ngôn 3:3-4)

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con một trái tim như trái tim của bà Rút, đầy nhân ái và trung tín”.