Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-14

 

Mời quý vị đến dự tiệc cưới.  (Mát-thêu 22:4)

 

          Rõ ràng qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn con cái Người đến với Người trong thiên đàng, càng nhiều càng tốt.  Đồng thời chúng ta cũng thấy trong bài dụ ngôn hôm nay có nhiều người đã hoàn toàn không màng chi tới lời mời của ông vua.  Thậm chí trong số những người đã nhận lời lại có một người bất xứng và bị tống vào chốn tối tăm.  Chúa Giê-su đã kết thúc dụ ngôn với lời cảnh báo rõ ràng:  “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít” (Mát-thêu 22:14).

          Mặc dù đó không phải là đề tài chúng ta thích, nhưng Chúa Giê-su minh định rằng hỏa ngục thực sự là có và những ai không đón nhận Người thì sẽ liều mình phải ở trong đó.  Trong số các tín hữu, có nhiều ý kiến cho rằng hoặc hỏa ngục sẽ đông đảo lắm, hoặc cuối cùng rồi Chúa cũng sẽ thương xót nhiều người.  Thay vì chú ý đến câu hỏi này, có lẽ sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta thử hỏi mình có thể làm sao cho số người kia càng giảm bớt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

          Cuối cùng, đó là vấn đề rao giảng Tin Mừng, chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với người khác qua lời nói và hành động của chúng ta.  Đó là vấn đề yêu thương nhau như Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta.

          Nếu nghĩ tới việc chia sẻ đức tin của bạn khiến cho bạn lo lắng thì bạn không cô độc đâu.  Nhưng bạn hãy tự hỏi xem:  can đảm chịu khó một chút vì Nước Trời hoặc có thể thấy một người bạn hay người thân của mình phải xa lìa Chúa, điều nào tồi tệ hơn?

          Vậy phải nói gì đây?  Tâm điểm sứ điệp của Chúa Giê-su hoàn toàn giản dị:  Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu xa đến nỗi ban Con Một để cứu độ chúng ta khỏi sự chết và tội lỗi.  Những sứ điệp như thế còn dài dài.  Chúng có thể giúp người ta hiểu rằng cuộc sống Ki-tô hữu là một mối tương quan với Chúa, chứ không phải vấn đề mớ qui tắc lề luật.  Hãy nói cho người ta biết Thiên Chúa là Đấng nhân lành.  Hãy nói cho người ta biết về lòng cảm thông và thương xót của Người, vể ý muốn của Người là đưa hết thảy chúng ta về trời.  Và sau hết, hãy nói cho họ biết Thiên Chúa muốn cho người ta thấy Người yêu thương từng cá nhân một.  Họ chỉ cần lắng nghe và họ sẽ nghe được Người phán dạy.

          Đây không phải là một Tin Mừng phức tạp, cũng không phải là một sứ điệp khó hiểu.  Thiên Chúa chỉ muốn mở một bữa đại tiệc cho hết thảy chúng ta.  Vậy chúng ta hãy chắc chắn là phòng tiệc phải đầy thực khách!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa sai con ra cánh đồng truyền giáo để gặt lúa về cho Chúa.  Con không muốn nhìn thấy một ai phải xa cách Chúa”.