Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Rút 1:1,3-6,14-16,22

 

Mẹ đi đâu, con đi đó.  (Rút 1:16)

 

          Một trong những chân lý về Thiên Chúa chúng ta học được trong Kinh Thánh, đó là Người luôn sẵn sàng che chở kẻ ngoại kiều, mồ côi và góa bụa.  Người đỡ nâng họ trong cơn khốn khó.  Nhưng Người làm điều ấy như thế nào?  Người không từ trời bước xuống rồi lôi họ ra khỏi khó khăn.  Nhưng Người sử dụng những con người khác, thường là những người cũng đang phải phấn đấu hoặc đã từng trải nghiệm gian nan trong quá khứ, để thực hiện ý muốn của Người.  Bởi vì ai có thể giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn tốt hơn là chính người đã từng biết thế nào là cô độc hoặc thế nào là bị áp bức?

          Chúng ta thấy quy tắc này được áp dụng vào cuộc sống của cô Rút và bà Na-o-mi.  Bà Na-o-mi là một quả phụ và các con bà cũng chết hết, tâm hồn bà tan nát.  Thậm chí bà còn đổi tên mình thành “Ma-ra”, nghĩa là “cay đắng” (Rút 1:20).  Rút là con dâu của bà, chưa có con cái thì cũng thành góa phụ.  Nhưng trái tim của Rút dành cho bà Na-o-mi, cho nên thay vì trở về nhà cha ruột của cô, cô đã quyết định đi theo bà Na-o-mi về Ít-ra-en.  Rồi trong diễn tiến cứu giúp bà Na-o-mi, cô Rút đã bằng lòng kết hôn với ông Bô-át, một chủ đất giàu có và đàng hoàng.  Không những bà Na-o-mi được cứu giúp mà cả cô Rút nữa, vì cô đã được đến gần với Thiên Chúa hơn!

          Câu chuyện cô Rút cho chúng ta biết chúng ta không cần phải hoàn hảo trước khi có thể phụng sự tình yêu Thiên Chúa.  Chúng ta chỉ cần muốn hiến thân hết sức có thể.  Có lẽ chúng ta cảm thấy không thích hợp vì bản thân chúng ta cũng đang phải đối phó với những thử thách, nhưng có thể đó chính là điều Chúa muốn.  Nói tóm lại, từ “cảm thông” có nghĩa là “cùng chịu đau khổ với ai”.

          Khi chúng ta dấn thân để giúp đỡ người khác, một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra.  Chúng ta được gặp gỡ Chúa một cách mạnh mẽ.  Không phải chỉ có cô Rút là một bằng chứng về lòng cảm thông;  cô là hình bóng ám chỉ Chúa Giê-su, với tất cả cuộc đời của Người là để phục vụ.  Giống như Người đã được tay hữu Thiên Chúa cho Người được sống lại từ kẻ chết vì Người đã trút bỏ mọi vinh quang thế nào, thì chúng ta cũng có thể được như thế.

 

          “Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con mang lấy gánh nặng cho nhau và như thế là thực thi luật tình yêu.  Xin Chúa đổ đầy tràn trong con Thánh Thần của Chúa, để con có thể đem tình yêu ấy đến với những người Chúa kêu gọi con hãy phục vụ họ!”