Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?  (Mát-thêu 20:15)

 

          Xem chừng dụ ngôn Thợ làm vườn nho có phải là một mâu thuẫn không?  Tại sao chủ nhà thuê người ta đến làm vào những giờ khác nhau trong ngày mà lại trả cho mọi người cùng một số tiền như nhau?  Theo con mắt người đời, điều này có thể bị coi là một hành vi bất công đối với luật lao động hay ít nhất cũng là thiên vị đối với công nhân.

          Nhưng Chúa Giê-su đã có một chính sách kinh tế khác biệt trong đầu óc Người.  Người dạy các môn đệ phải suy nghĩ theo đường lối của Thiên Chúa.  Là chủ “vườn nho” tức là vương quốc của Người, Thiên Chúa không quan tâm tới việc trả theo lẽ công bình cho bằng theo lượng từ bi của Người.  Trong dụ ngôn, những người làm việc cả ngày đã nhận được tiền lương xứng đáng với mức lao động của họ.  Nhưng trái tim của ông chủ đã cảm động khi thấy những người khác ra về mà không đủ tiền bạc để nuôi sống gia đình họ, cho nên ông đã cho họ những gì cần thiết.  Những người thợ làm từ sáng sớm bắt đầu phàn nàn chỉ khi họ nhận thấy lòng quảng đại của ông.  Tự thâm tâm họ biết rõ mình đã được đối xử công bằng;  chỉ là họ không quen nhìn thấy người khác vừa đại lượng vừa từ bi như ông chủ này thôi!

          Dĩ nhiên Thiên Chúa thật vĩ đại về lòng thương xót của Người!  Bạn hãy xem biết bao lần trong một ngày sống, bạn đã không đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.  Bạn hãy xem, bạn thường không đạt tới lý tưởng, không phải chỉ trong lối sống của bạn mà còn trong những tư tưởng, ước muốn và thái độ của bạn nữa.  Còn nữa, tất cả những gì bạn cần, đó là việc Xưng tội cho đàng hoàng và tất cả sẽ được rửa sạch.  Thiên đàng vẫn còn thuộc về bạn, cũng như nó đang thuộc về những người đã sống hoàn hảo, gần như không có tội lỗi.

          Thiên Chúa quá đòi hỏi đối với cuộc sống chúng ta.  Nhưng đồng thời Người lại đang mỉm cười trước mỗi hành vi ưu ái của chúng ta;  Người ân thưởng cho từng việc yêu thương nhỏ nhặt;  Người vui mừng mỗi khi chúng ta quyết định theo đường lối của Thiên Chúa.  Người không thể nhịn được khi nghĩ tới việc chúng ta sống xa cách Người, cho nên Người mới quảng đại với chúng ta đến như thế!

          Vậy hôm nay bạn hãy ăn mừng lòng quảng đại của Chúa.  Bạn hãy vui mừng trong sự ưu ái Chúa đối xử với bạn.  Khi bạn đã bị mất đi trong tội lỗi thì Người đã ban Con Một để đem bạn trở về.  Thậm chí hôm nay bạn có lạc đường thì Người cũng sẽ dắt bạn trở về trong niềm vui rộn rã.  Người biết những yếu đuối của bạn.  Người nhìn thấy tận những nơi tăm tối nhất chính bạn cũng không thể thấy, thế mà Người vẫn yêu thương bạn.  Người vẫn đổ tràn phúc lành trên bạn.  Người vẫn đón tiếp bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ đánh mất lòng từ bi của Chúa dành cho con!”