Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 11:33-36

 

Sâu thẳm dường nào!  (Rô-ma 11:33)

 

          Một số người đã chứng tỏ khả năng lặn sâu dưới nước gần một trăm năm mươi mét mà không cần trang bị đồ lặn như bình ốc-xy, chân nhái hoặc quả nặng.  Đó là một thành công gây kinh ngạc.  Tuy nhiên chiều sâu đó chẳng là gì cả so với phần đại dương sâu nhất, là điểm Challenger Deep ở phía tây Thái Bình dương sâu gần mười một ngàn mét.  Thân thể con người không thể nào chịu đựng nổi sức ép vô song tại đó!

          Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô suy nghĩ về chiều sâu ngoại thường của đức khôn ngoan và thông hiểu của Thiên Chúa.  Giống như người thợ lặn không tài nào xuống tới điểm Challenger Deep nếu không được trang bị thì tâm hồn con người cũng không thể nào hiểu được những chiều sâu “khôn dò” của Thiên Chúa.

          “Ai đã biết tư tưởng của Chúa?” (Rô-ma 11:34).  Điều khiến chúng ta tò mò là thánh Phao-lô đã trích dẫn chính câu của ngôn sứ I-sai-a trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô.  Tuy nhiên chỉ ở đó, ngài đã nói thêm:  “Còn chúng tôi, chúng tôi đã biết được tư tưởng của Đức Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 2:16).  Thật là tuyệt vời:  Chúng ta có thể khám phá ra những tư tưởng của một Đấng Tạo dựng vĩnh cửu, bất tử, vô hình và quyền năng!

          Bài Tin Mừng hôm nay làm sáng tỏ điều này khi ông Phê-rô gọi Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Lập tức Chúa Giê-su khen ngợi ông, nhưng không phải do khả năng hiểu biết của ông.  “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mát-thêu 16:17).  Chúa Giê-su biết ông Phê-rô đã lãnh nhận được hồng ân này là từ Thiên Chúa.

          Từ quan trọng nhất ở đây là mặc khải.  Mặc khải là một ân huệ.  Đó không phải là điều chúng ta có thể tự mình làm ra được.  Nhưng chính là một ân huệ Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận với tâm hồn mở rộng và trí tuệ thanh tĩnh.  Đó là những lời của Thiên Chúa trở nên sống động trong tâm hồn chúng ta và cho chúng ta được đầy tràn khôn ngoan, hiểu biết và bình an của Người.

          Hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy cố gắng hướng tâm hồn đến với Chúa Giê-su.  Hãy để cho tâm trí bạn yên tĩnh và hãy nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn lãnh nhận bất cứ điều gì Người muốn ban cho bạn.  Bạn hãy bỏ qua một bên những ưu tư lo lắng và cứ lắng nghe mà thôi.  Bạn sẽ biết rằng bất cứ điều gì nghe được đều là từ Chúa mà đến khi tâm hồn bạn bắt đầu vọng lại lời cầu nguyện của thánh Phao-lô:  Chúc tụng vinh quang Chúa đến muôn đời!

 

          “Lạy Cha, chúc tụng vinh quang Cha vì những mầu nhiệm trong kế hoạch của Cha!  Xin Cha cho con thấy được những sâu thẳm của tình yêu Cha”.