Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Khá lắm!  Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!  (Mát-thêu 25:21)

 

           Chúng ta hãy sử dụng một cách hơi khác biệt để hiểu dụ ngôn hôm nay.  Chúng ta thường coi mình như người tôi tớ nhận được một yến bạc, và một yến bạc duy nhất ấy chính là “nhà thờ!”  Sử dụng yến bạc này có nghĩa là cầu nguyện, rao giảng Tin Mừng, tham gia vào một tác vụ.  Không làm đủ những việc này có nghĩa là chúng ta lẩn tránh trách nhiệm và thế nào rồi cũng chung số phận với con người bất hạnh kia đã quá sợ hãi đến độ mắc sai phạm là đã không làm gì cả.

          Nhưng thay vì nghĩ về chúng ta như thế, chúng ta thử tưởng tượng mình là những người tôi tớ nhận được năm hoặc hai yến bạc.  Tóm lại chúng ta làm hơn một yến bạc và đó không phải chỉ là những việc thiêng liêng mà thôi.  Là Cha yêu thương, Thiên Chúa ban cho con cái Người nhiều ân huệ.  Người đã tạo dựng chúng ta có một thân xác, trí tuệ và tinh thần, rồi Người ban cho chúng ta những tài năng thuộc mọi lãnh vực ấy.  Người muốn chúng ta có một “đời sống phong phú” (Gio-an 10:10) và điều này có nghĩa là làm sao phát triển mọi khả năng và tham gia vào mọi điều tốt đẹp lành mạnh trong thế giới.

          Khi Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, Người nhìn những gì Người đã làm nên và thấy “rất tốt” (Sáng Thế 1:31).  Người đã sai Chúa Giê-su đến cứu độ toàn diện con người chúng ta, không phải chỉ cứu linh hồn mà thôi, và đem “mọi sự” về cho Người (Cô-lô-xê 1:20).  Thiên Chúa yêu thương tạo vật đến nỗi Người muốn ban cho tạo vật sự sống mới, nghĩa là ban sự sống trọn vẹn.  Tất cả mọi sự chúng ta làm trong Đức Ki-tô, tức là được làm trong tình yêu, thì đều có thể được chuộc về cho vương quốc Người.  Còn nếu chúng ta chỉ chú tâm đến việc thiêng liêng mà loại bỏ mọi điều khác, thì đời sống thiêng liêng chúng ta sẽ bị tổn thương, giống như chiếc xe hơi đầy bình xăng nhưng bánh xe lại xẹp lép!

          Bạn có những tài năng nào?  Bạn hãy nhớ:  một điều gì đó thật bình thường mà bạn đã chu toàn như một trận banh, nấu nướng giỏi hơn hoặc vẽ đẹp hơn, làm cho thật tốt trong công việc sở làm… tất cả đều có thể đưa bạn đến gần Chúa hơn.  Hãy chấp nhận những tài năng này như là những ân huệ Thiên Chúa yêu thương ban cho bạn.  Bạn hãy phát triển chúng làm sao để làm vinh danh Chúa.  Bạn hãy tiếp tục sử dụng chúng.  Hãy tiếp tục dâng hiến chúng cho Chúa, vui mừng vì có được chúng nữa.  Rồi bạn hãy biết rằng Chúa rất hài lòng với bạn.

 

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con rất nhiều ân huệ tuyệt vời!  Xin Cha giúp con biết làm phát triển chúng hết sức có thể, và biết sử dụng chúng để làm vinh danh Cha”.