Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:1-5,8b-10

 

Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:2)

 

          Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi tín hữa Thê-xa-lô-ni-ca được chia thành hai phần hầu như đều nhau:  phần thứ nhất là những lời chúc tụng và tạ ơn vì chứng từ của những  Ki-tô tân tòng này, và phần thứ hai là những lời giáo huấn và cảnh giác họ khi họ phải đối phó với những thử thách mới.  Thánh Phao-lô bắt đầu bằng cách ca ngợi đức tin của họ và nói rằng ngài rất muốn dành thì giờ ở với họ.  Ngài kể lại đầu tiên ngài đã rao giảng Tin Mừng cho họ như thế nào.  Ngài nhớ lại bao vất vả khi ngài và các bạn đã làm việc vì lợi ích cho họ.  Tiếp đến ngài gợi lại họ đã vui mừng đón nhận Tin Mừng như thế nào.  Rồi từ lúc đó ngài mới bắt đầu giáo huấn họ, dạy họ hãy coi chừng đừng ăn không ngồi rồi và làm sáng tỏ giáo lý ngài dạy họ về ngày Chúa trở lại.

          Trong khi thánh Phao-lô hết sức chân thành trong tất cả những điều ngài viết ở đây, ngài cũng sử dụng một đường lối vô cùng khôn khéo, đó là cách hết thảy chúng ta phải bắt chuớc.  Nhiều khi chúng ta cứ để ý dạy dỗ, khuyên bảo hoặc khẩn khoản mà không nhớ rằng mình cần phải bắt đầu bằng cách cảm tạ.  Chúng ta dạy bảo con cái về những gì chúng phải làm, cứ như là chúng chưa khi nào làm được điều gì tốt trong quá khứ.  Thay vì gợi lên sự tốt đẹp đã động viên chúng như chúng ta đã thấy trước đây, chúng ta lại đưa ra luật lệ một cách áp đặt và tức thời.  Chúng ta quên rằng chúng cũng thực sự muốn làm điều phải và chúng chỉ cần thêm sự hướng dẫn và chỉ bảo mà thôi.

          Điều ấy cũng có thể áp dụng cho hôn nhân nữa.  Không ai biết những khuyết điểm của người phối ngẫu hơn chính chúng ta, nếu chỉ vì chúng ta đã dành thật nhiều thì giờ ở bên nhau!  Có thể thật là điều dễ dàng khi chỉ coi những khuyết điểm này là những gánh nặng khó chịu chúng ta phải mang vác.  Nhưng đường lối của Chúa là đường lối yêu thương, tha thứ và tích cực xây dựng.  Đó là đường lối cảm tạ và chú tâm đến người khác.  Cũng như Chúa Giê-su đã đến không phải để lên án nhưng để cứu độ, những người chồng hoặc vợ phải chắc chắn rằng tình yêu và sự kiên nhẫn sẽ thắng vượt được mọi chỉ trích và tất cả những động lực không đúng khác.

          Hôm nay bạn hãy dành thì giờ cầu nguyện chỉ để cảm tạ Chúa mà thôi.  Bạn hãy cám ơn Người đã cho bạn người phối ngẫu.  Bạn hãy cám ơn Người đã cho bạn con cái.  Bạn hãy cám ơn Người đã cho bạn có cha mẹ và bạn bè.  Bạn hãy dành thì giờ ở lại trong tất cả những điều tốt lành Chúa đã thực hiện, cũng như tất cả những gì tốt chúng ta thấy được nơi những người gần chúng ta nhất.

 

          “Lạy Cha, Cha đã luôn làm những điều tốt nhất cho chúng con hết thảy.  Xin Cha dạy con biết yêu mến như Cha đang yêu thương”.