Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 24:42-51

 

Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.  (Mát-thêu 24:42)

 

          Thật không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta phải tỉnh thức!  Ngày tận thế sẽ tới vào bất cứ lúc nào, nên Người muốn chúng ta hết thảy phải sẵn sàng để đón tiếp Người khi Người trở lại.  Đây không phải chỉ là lời cảnh báo vu vơ.  Nhưng đó là một cách sống thực tiễn chúng ta cần phải thực hành.  Vậy Chúa Giê-su nói:

          Con hãy tỉnh thức!  Con hãy nhớ mình là ai:  là con Chúa, ở bên cạnh trái tim Người.  Con được yêu thương, quý giá và độc đáo, nên Người vui sướng ở trong con.  Con không phải chỉ là một bầy tôi của một Thiên Chúa xa vời.  Nhưng con là con của Người và Người chăm sóc con!  Người vui khi con vui và Người muốn an ủi con khi con đau khổ.  Con hãy dành thì giờ ở với Người, mỗi ngày và chỉ một mình con với Đấng luôn ở bên cạnh con.  “Lạy Cha, xin làm sống dậy trong con chân lý con là con Cha, để con sống trong tình yêu của Cha hôm nay”.

          Con hãy tỉnh thức!  Chúa có những kế hoạch cho đời con, những kế hoạch cho lợi ích của con, những kế hoạch để ban cho con một tương lai đầy hy vọng (Giê-rê-mi-a 29:11).  Người muốn con tham gia vào những kế hoạch của Người một cách sâu xa, ngay cả khi việc tham gia ấy giống như là vẫn cùng một công việc, cùng một thói quen tới trường, hoặc cùng một chương trình làm việc nhà.  Con hãy hỏi Người!  Người thích chia sẻ những ý định của Người với con.  “Lạy Cha, đâu là những kế hoạch Cha dành cho con hôm nay?  Cha muốn lôi kéo con đến với Cha hôm nay như thế nào?  Cha muốn con xây dựng Nước Cha hôm nay làm sao?”

          Hãy tỉnh thức!  Xa-tan thích nhất là bắt được con đang ngủ.  Con hãy mạnh mẽ chống trả những lời dối trá của nó, nhất là khi nó cố gắng nói với con rằng con vô tích sự, không được yêu thương hoặc chỉ là cô độc.  Con hãy canh chừng vì ma quỷ muốn trói cột con lại bằng giây thừng giận dữ, cay độc và thù hận.  Đừng ngã gục!  Nhưng hãy tha thứ.  Hãy xin được thứ tha.  Đấu đá, lo âu và sợ hãi là những lãnh thổ của nó.  Con hãy chạy đến với Chúa Cha khi con thấy mình đang ở trong lãnh vực của nó.  “Lạy Cha, xin Cha mở mắt con và tai con, để con nhận biết và tránh khỏi những việc làm của ma quỷ”.

          Hãy tỉnh thức!  Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Người vào tâm hồn con, một tình yêu có thể tràn sang tới những người khác.  Khi thử thách tới, con đừng hoảng sợ.  Con hãy xin Chúa Cha giúp con nhìn thấy những gì Người thấy và yêu thương như Người yêu thương.

 

          “Lạy Cha, xin đổ đầy tâm hồn con tình yêu của Cha nhiều hơn nữa.  Xin Cha giúp con bước vào bình an và kiên nhẫn của Cha hôm nay, tỉnh thức trước những gì Cha muốn làm”.