Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:1-8

 

Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:7)

 

          Được thúc đẩy do lòng yêu thương đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô xin họ hãy nắm vững tất cả những gì Người đã nói với họ.  Xét theo đoạn thư này, hình như ngài đã không nói với họ chỉ về đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, nhưng ngài cũng nói về những vấn đề cá nhân ngài nữa.  Xem ra thánh Phao-lô bị bó buộc phải vội vã rời Thê-xa-lô-ni-ca đang khi vẫn cần phải ở lại đó trong giai đoạn mới thành lập cộng đoàn (Công Vụ Tông Đồ 17:1-14).  Ngài biết rằng những tín hữu mới này, hầu hết đều là người dân ngoại trở lại đạo, còn cần rất nhiều những giáo huấn căn bản.  Cho nên ngài cố gắng lấp đầy một phần nào qua bức thư này.

          Dù vững mạnh về lòng tin và đức mến, một số anh chị em tân tòng này đã không hiểu hoàn toàn rằng sứ điệp cứu độ bao hàm những nguyên tắc ứng dụng cho đời sống hằng ngày, kể cả những vấn đề thuộc lối sống giới tính.  Vậy thánh Phao-lô đã nhắc nhở họ về việc Thiên Chúa đã sắp đặt như thế nào cho tính dục con người và khuyến khích họ hãy tránh lối sống vô luân.  Thiên Chúa là Đấng thánh, nên Người cũng muốn cho dân Người nên thánh thiện!

          Điều này không phải bao giờ cũng dễ dàng.  Thê-xa-lô-ni-ca là một đô thị náo nhiệt nhất miền Ma-kê-đô-ni-a.  Hằng ngày các tín hữu tại đó đã phải chạm trán với những cám dỗ về đức trong sạch và thánh thiện là những điều Thiên Chúa muốn họ sống.  Điều ấy cũng chẳng khác gì hôm nay.  Thực hành tính dục ngoài hôn nhân vẫn được rộng rãi thừa nhận.  Phim ảnh dâm ô đã trở thành thông thường.  Những “thuốc” ngừa thai dùng để phá thai đang được chấp nhận.  Trong một môi trường sống như thế, chúng ta có thể thấy khó mà sống thanh tịnh và trong sạch được.

          Không phải tất cả đều hư mất đâu.  Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để làm cho chúng ta được mạnh mẽ chống lại tội lỗi và bảo vệ sự trong trắng của chúng ta.  Và thậm chí có sa ngã đi nữa thì chúng ta vẫn có thể lãnh nhận được lòng thương xót và chữa lành cũng như ân sủng giúp chúng ta cố gắng chống trả mạnh hơn lần tới.  Có thể chúng ta dễ dàng bị cám dỗ hùa theo văn hóa và coi tội dâm dục như “đâu có gì là xấu”.  Nhưng Chúa biết rằng những tội lỗi như thế đều có thể đánh ngay vào tâm điểm chúng ta là ai, làm cho chúng ta không còn nhận biết phẩm giá và tự trọng của mình nữa.  Vậy đừng bao giờ bạn ngừng chiến đấu trong cuộc chiến anh dũng nhé.  Chúng ta thực sự có thể sống trong tự do và phẩm giá của một đời sống trong sạch.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh tẩy tâm hồn con để con được sống cuộc đời đẹp lòng Chúa.  Xin Chúa giúp con biết quay lưng lại tội lỗi và xin Chúa củng cố tất cả những gì là tốt trong con.  Giờ đây xin ban cho con ơn biết sống trong sự trong sạch của Chúa, để con được sống đời đời với Chúa”.