Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:45-51

 

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ

 

Các anh sẽ thấy trời rộng mở.  (Gio-an 1:51)

 

          Dưới gốc cây vả.  Đó là nơi ông Na-ta-na-en (tức Ba-tô-lô-mê-ô) đứng khi Chúa Giê-su “đã thấy” ông (Gio-an 1:48).  Ông đang làm gì ở đấy?  Đang ăn trưa?  Đang nghĩ tới những công việc phải làm?  Mơ mộng?  Một số người lý luận rằng theo truyền thống học hỏi Kinh Thánh, khi ở dưới gốc cây vả, có thể ông Na-ta-na-en đang suy tư về những lời Thiên Chúa đã hứa.  Nếu đúng như vậy thì thật là một việc chuẩn bị tuyệt hảo để gặp gỡ Chúa Giê-su.

          Từ bao thế kỷ, những lời hứa của Thiên Chúa đã nâng đỡ Ít-ra-en nhờ những viễn tượng hy vọng thật mạnh mẽ.  Một cô dâu lộng lẫy, một thành trì và đền thờ tỏa ánh vinh quang Đức Chúa – là những hình ảnh cho thấy một tương lai bình an khi Thiên Chúa sống giữa dân Người và làm cho họ trở thành ánh sáng cho muôn dân.  Ông Na-ta-na-en chắc chắn múc được nguồn sức mạnh khi ông suy nghĩ về cuộc sống sắp tới, cho dù ông phải đau khổ dưới ách thống trị của Rô-ma.  Có lẽ điều này đã giúp ông mở mắt ra để nhận biết Chúa Giê-su là “Con Thiên Chúa” và “Vua Ít-ra-en”, Đấng sẽ sắp đặt lại mọi sự cho đúng (Gio-an 1:49).  Rồi Chúa Giê-su đã đáp lại, chủ yếu là:  Hãy tiếp tục nhìn xem.  Hãy có lòng tin.  Ông chưa thấy được gì đâu!

          Đó cũng là những gì Chúa Giê-su nói với chúng ta nữa.  Cũng như ông Na-ta-na-en, chúng ta có những hình ảnh tuyệt vời về cuộc sống mới.  Rồi chúng ta còn biết rằng cuộc sống ấy đã bắt đầu.  Được rửa trội trong Đức Ki-tô, chúng ta đã được cứu chuộc, được tháp nhập vào dân Chúa và làm công dân Nước Trời.  Giờ đây, như thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na đã nói:  “Mọi con đường lên thiên đàng là chính thiên đàng vậy”.

          Cũng như ông Na-ta-na-en ngồi duới gốc cây vả chiêm niệm những lời hứa của Thiên Chúa, chúng ta có thể dành thì giờ yên lặng và chiêm niệm trong niềm hy vọng.  Chúng ta ráng tưởng tượng ra thiên đàng giống như những gì.  Chúng ta có thể hình dung ra  Chúa Giê-su đang được các thiên thần và các thánh vây quanh.  Chúng ta cũng có thể nghĩ đến những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, rồi chúng ta nhìn thấy họ đang ở với Chúa Giê-su, cầu nguyện cho chúng ta, khích lệ chúng ta và vui mừng mỗi khi chúng ta hành động trong đức tin.

          Vậy hôm nay, bạn hãy đi và ngồi dưới gốc cây vả, hoặc bất cứ nơi nào – một cái ghế, một góc nhà, tại nhà nguyện đặt Mình Thánh Chúa.  Nếu không, bạn hãy tìm một chỗ nào thấy dễ cầu nguyện nhất.  Hãy nâng tâm hồn lên với Chúa và để cho những lời hứa của Người đầy ắp tâm trí bạn.  Rồi bạn hãy yên lặng và lắng nghe tiếng Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, nhờ Thánh giá và Phục sinh, Chúa đã mở rộng cửa thiên đàng.  Xin cho con thấy được vinh quang Chúa và sống theo Tin Mừng của Chúa!”