Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:21-27

 

Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.  (Mát-thêu 16:23)

 

          Bạn có thể tưởng tượng mình đang ở trong tình huống của ông Phê-rô không?  Chúa Giê-su vừa mới gọi bạn là tảng đá, để trên đó Người xây dựng Hội Thánh Người, rồi ít giây sau đó, Người đuổi bạn đi và gọi bạn là “Xa-tan”.  Điều gì xảy ra vậy?

          Những gì chúng ta thấy ở đây chính là công việc thực sự của Chúa Thánh Thần.  Nhờ giáo huấn của Chúa Giê-su, thánh Phê-rô đã đặt những nền móng mới cho lối suy nghĩ và hành động của ngài, tuy những nền móng ấy cần phải có thời gian để thiết lập.  Bài đọc hôm nay cho thấy ngài mới chỉ hiểu biết rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã được hứa ban, nhưng chưa hiểu biết Đấng Mê-si-a đó phải là người Tôi tớ chịu đau khổ của Thiên Chúa.

          Thật khó cho thánh Phê-rô khi nghe Chúa Giê-su nói một cách quá thẳng thắn!  Nhưng cuối cùng thật khiến cho người ta được nhẹ nhõm!  Thánh Phê-rô đã không còn phải suy nghĩ theo cách con người bình thường nữa, với chỉ một chút tia sáng mặc khải đây đó.  Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su hôm nay cho ngài thấy ngài đã có thể học biết phải luôn luôn suy nghĩ như thế nào theo đường lối của Chúa.  Nó cho thấy ngài luôn có thể cầu xin Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, và xin Thánh Thần nhậm lời ngài cầu xin

          Cuối cùng thánh Phê-rô đã có thể rao giảng Tin Mừng, chữa lành người đau yếu và lãnh đạo Giáo Hội là vì ngài đã để cho tâm trí mình được đổi mới.  Ngài đã học lắng nghe tiếng Chúa và nhận lãnh sự dẫn dắt của Chúa, nhờ đó ngài có thể luôn mạnh mẽ và bình an trong những khi bị thử thách.  Ngài đã không làm điều ấy một mình;  nhưng ngài có Chúa trợ giúp, hướng dẫn và củng cố ngài trên mọi bước đường.

          Thánh Phê-rô là một gương mẫu tuyệt vời về những gì Chúa Thánh Thần có thể làm khi chúng ta để cho Người hoạt động nơi chúng ta.  Đôi khi thật khó để bắt tư tưởng và thái độ của chúng ta phải tùng phục Chúa, nhưng nếu chúng ta cứ cố gắng thì phần thưởng sẽ thật xứng đáng. Tóm lại, điều có thể tốt hơn cả, đó là được biến đổi thành một người tôi tớ yêu dấu của Chúa Ki-tô, đồng thời cũng là người tôi tớ biết yêu thương nữa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổi mới lối suy nghĩ của con.  Con muốn trở thành máng thông ban ơn sủng và quyền lực của Chúa, nhưng con biết con không thể làm điều này một mình được.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho những tư tưởng của Chúa thành những tư tưởng của con và những ước ao của Chúa thành những ước ao của con!”