Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Thê-xa-lô-ni-ca 5:1-6,9-11

 

Tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:5)                            

 

          Điều ấy chẳng phải là tuyệt vời hay sao?  Đã từng ở trong bóng tối, giờ đây bạn đã được đưa vào trong ánh sáng Chúa Ki-tô.  Và vì điều này, bạn đã đủ tư cách để cất lên lời ca tụng Người trước thế giới (1 Phê-rô 2:9).  Bạn có đủ mọi lý do để làm thừa tác viên cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su.  Trong một thế giới lạnh băng, những người tích cực và đầy lòng khích lệ thật là những kẻ khác thường và vô cùng cần thiết!

          Vậy bạn hãy ra đi và khích lệ nhau.  Bạn hãy xây dựng lẫn cho nhau (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:11).  Bạn hãy nói về những điều Chúa đang làm cho đời bạn.  Hãy bàn luận về những điều tốt lành bạn thấy Người đang làm cho những người khác.  Hãy tích cực, nâng đỡ và biết quý trọng người khác.  Bạn hãy tìm mọi cách giúp cho một người đang ưu phiền được vững mạnh, cho một người nhút nhát hoặc sợ hãi được mạnh dạn, cho một người yếu ớt được mạnh mẽ.  Nếu bạn nghĩ rằng chẳng có gì đáng nói, thì bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy Người đang hoạt động ở đâu và bạn hãy mở mắt tìm kiếm.

          Ngay cả khi bạn nghĩ rằng những gì bạn thấy đó là khuyết điểm thì bạn cũng hãy xin Chúa giúp bạn nhìn theo cách Người nhìn.  Bạn hãy xin Người giúp bạn yêu thương như Người yêu thương.  Thiên Chúa luôn luôn hoạt động nơi cuộc sống của mọi người.  Bạn chỉ cần làm quen với việc tìm kiếm, để bạn có thể nói lên lời khích lệ.  Bạn hãy nhất quyết nhìn nhận những điều bạn thấy Thiên Chúa đang làm.  Bạn hãy khen ngợi và quả quyết về sự tốt lành của Người khi bạn nhận thấy nó nơi những người chung quanh bạn.  Bạn hãy tìm cách chia sẻ với họ việc bạn biết về Chúa, để họ cũng có thể nhận ra bàn tay Chúa trong cuộc sống của họ nữa.

          Rồi đang khi làm như vậy, bạn đừng gò bó mình chỉ trong những điều gì là “thánh thiện” mà thôi.  Bạn hãy khen ngợi một người nào đó trên bình diện tự nhiên, như diện mạo của họ, tài năng, lòng nhân ái, những hy vọng và giấc mơ của họ, việc ấy có thể chỉ để giúp cho người ta hăng hái và phấn khởi.  Nhưng nó cũng có thể mở ra cánh cửa để bạn và họ có thể nói với nhau nhiều hơn.  Qua thời gian, bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hơn để nói về sự sống và lòng nhân lành của Chúa, rồi bạn sẽ thấy người ta đón nhận dễ dàng hơn.

          Thiên Chúa đã làm cho bạn thành con cái sự sáng.  Vậy bạn có để cho ánh sáng đó chiếu tỏa không?

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con những lời tích cực hôm nay, để con sử dụng mà khích lệ những người thân thương của con.  Xin Chúa cho con thấy con phải làm sao đem ánh sáng của Chúa đến thế giới đầy bóng tối này”.