Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:21-23

 

Và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.  (Cô-lô-xê 1:23)

 

          Làm sao Phao-lô có thể đi từ “kẻ phục vụ” bách hại tới trở nên một người phục vụ Tin Mừng?  Phải, sự biến đổi gây ngạc nhiên này bắt đầu khi ngài gặp gỡ Chúa Phục sinh trên đường đi Đa-mát.  Chúa Giê-su bảo Phao-lô rằng ông là người đang thi hành sứ mệnh bắt bớ các Ki-tô hữu, sẽ trở thành một “khí cụ được tuyển chọn” của Người để loan báo Tin Mừng cho Dân ngoại, với một cái giá phải trả thật lớn lao!  Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi toàn diện cuộc đời Phao-lô.  Như Chúa Giê-su đã hứa, Phao-lô giờ đây đã đem hết năng lực chia sẻ Tin Mừng Chúa Ki-tô với mọi người chung quanh ngài.

          Bạn có thể làm âm vang những lời của thánh Phao-lô và nói về Tin Mừng như là đối tượng để bạn làm người phục vụ không?  Có thể chứ.  Đây là lời gọi dành cho mọi Ki-tô hữu, chú không riêng gì các linh mục, các nhà truyền giáo và các tu sĩ.  Chúa Giê-su muốn hết thảy chúng ta trở thành cái loa rao giảng Tin Mừng của Người.  Người muốn hết thảy chúng ta hãy kể lại câu chuyện về tình yêu Thiên Chúa đối với dân Người.  Và chính thánh Phao-lô cũng có thể cho chúng ta một ít chỉ dẫn để làm sao thi hành công việc ấy một cách hữu hiệu.

          Bạn hãy đọc Công Vụ Tông Đồ chương 22 và 26, kể lại hai cơ hội Phao-lô, thần học gia vĩ đại, đã chia sẻ câu chuyện trở lại của ngài.  Chẳng có những lý thuyết cao xa về thần học trong những câu chuyện này, có phải không?  Trái lại, thánh Phao-lô kể lại ngài đã gặp gỡ Chúa Giê-su như thế nào và cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi cuộc sống ngài ra sao.  Thật giản dị, thẳng thắn và lôi cuốn.

          Ai cũng có thể làm được điều ấy!  Mọi người đều được kêu gọi để làm điều ấy.  Việc trước hết phải làm, đó là hãy cố gắng viết xuống những gì bạn có thể nói.  Thí dụ bạn muốn nói về cầu nguyện đã đem lại cho bạn bình an của Chúa như thế nào.  Bạn có thể nói về Thánh lễ đưa bạn đến gần Chúa Giê-su như thế nào và làm cho bạn đầy lòng biết ơn Chúa vì Người cứu bạn khỏi tội lỗi.  Rồi bạn hãy cầu nguyện, với lòng tin chờ đợi, xin Chúa mở cửa cho bạn.  Cuối cùng bạn hãy mở mắt đón nhận những cơ hội Chúa Giê-su muốn bạn chia sẻ kinh nghiệm đức tin với một người nào đó, cũng có thể mời người ấy cùng cầu nguyện với bạn nữa.  Lúa đã chín vàng!  Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn sủng và lòng can đảm để làm thợ gặt lúa cho Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con được can đảm hơn để làm một chứng nhân cho Tin Mừng Chúa”.