Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:17-29

 

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.  (Mác-cô 6:25)

 

          Có lẽ chúng ta có nhiều câu hỏi về ngày tận thế hoặc về kết thúc của cuộc đời chúng ta.  Khi nào tận thế tới?  Nó sẽ xảy ra thế nào?  Thiên đàng sẽ giống như điều gì đây?

          Thánh Gio-an Tẩy Giả đã có những câu hỏi giống như vậy.  Ngài đã bỏ ra nhiều năm để chuẩn bị dân chúng cho ngày Đấng Mê-si-a đến, và tất cả những dấu chỉ không hướng về điều gì khác hơn là niềm hy vọng và lời hứa.  Vương quốc đã tới gần!  Thiên Chúa đang tới để cai trị!  Một thời đại mới của bình an đã hiện ra ở chân trời!  Vậy mà chỉ vì những lời rao giảng như thế và vì lòng nhiệt thành mà ngài đã bị giam cầm.  Có phải Đức Giê-su thực sự là Đấng đang tới không?  Vậy vương quốc của Người ở đâu?  Thực sự có phải nó đã tới gần, hay là ông Gio-an đã sai lầm?

          Thánh Gio-an còn sai người đến hỏi Chúa Giê-su những câu hỏi ấy, nhưng những câu trả lời ngài nhận được cũng không hoàn toàn rõ ràng.  Cuối cùng, thánh Gio-an đã bị chém đầu trước khi ngài nhìn thấy những điều ấy được thực hiện.  Là vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước, ngài đã cảm nhận rằng một triều đại mới đang ló rạng, nhưng ngài không được sống để nhìn thấy nó.

          Những câu chuyện như chuyện của thánh Gio-an đều có thể làm cho người ta thắc mắc.  Tại sao Thiên Chúa lại để cho thánh Gio-an chết trước khi được thấy những mơ ước thể hiện.  Ngài đã chẳng phải chịu đau khổ đủ rồi ở trong hoang địa và trong ngục tù hay sao?  Thiên Chúa không thể ban cho ngài một chút phần thưởng vì lòng trung thành của ngài hay sao?

          Dù chúng ta không bao giờ biết được câu trả lời đầy đủ thì bài đọc thứ nhất hôm nay cũng cho chúng ta một vài tia sáng.  Thánh Phao-lô bảo đảm với chúng ta rằng cái chết không phải là hết.  Ngài hứa rằng những ai chết trong đức tin sẽ được sống lại vào ngày Tái Lâm.  Rồi ngài bảo chúng ta rằng chúng ta có thể tìm được niềm an ủi, hy vọng và cả niềm vui nữa khi chúng ta để cho những chân lý này thấm nhập vào tâm hồn chúng ta.

          Chúng ta có thể chắc chắn rằng bất kể những vấn nạn không thể giải đáp, thánh Gio-an Tẩy Giả vẫn có một cái chết anh hùng và đầy tràn đức tin.  Ngài đã tin tưởng rằng cái chết không phải là hết đối với chính ngài.  Ngài đã tin ngay cả khi không thể nhìn thấy.  Và nhờ đức tin ấy, ngài đã nên như một gương mẫu sáng ngời cho tất cả chúng ta khi chúng ta có những câu hỏi không có câu trả lời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đánh bại sự chết.  Con muốn được kết hợp với Chúa đời đời!”