Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:9-14

 

Chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người.  (Cô-lô-xê 1:9)

 

          Nếu có ai biết được ân sủng của Thiên Chúa là gì, thì người đó chính là thánh Phao-lô.  Ngài không phải là người cuối cùng sẽ hiến dâng đời mình cho việc rao giảng Chúa Giê-su.  Nhưng ở đây ngài chính là người đó, loan báo Tin Mừng ở mọi hoàn cảnh thay đổi.  Chỉ có một câu trả lời làm sao điều ấy xảy ra được, đó là con người đã hơn một lần kiêu hãnh vì mình đã sống theo Lề Luật nhưng lại được Thiên Chúa thay đổi hoàn toàn.  Như vậy, tin tưởng vào kinh nghiệm cá nhân về ân sủng của Thiên Chúa, thánh Phao-lô đã cầu nguyện xin cho anh chị em trong Chúa Ki-tô cũng cảm nghiệm được cùng một điều ngài đã cảm nghiệm.

          Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta thật nhiều!  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người gọi Phê-rô hãy thả lưới thêm một lần nữa.  Chắc chắn đã mệt lả sau một ngày làm việc, Phê-rô do dự một lúc.  Nhưng rồi ông nghĩ về người đã bảo mình làm điều này nên ông đã quyết định thử một lần.

          Mẻ cá thật lớn đến nỗi ông phải gọi các bạn đến giúp!  Phê-rô biết rằng một mẻ cá lớn như thế – mà lại vào giữa ngày nữa – nhất định phải là một phép lạ.  Chỉ có lòng quảng đại tuyệt vời của Chúa Giê-su, tức là ân sủng của Người, mới có thể thực hiện điều này.  Ngài đã nhận ra sứ điệp:  Chúa Giê-su không chỉ muốn ban cho Phê-rô một ít cá.  Người muốn cho Phê-rô được chia sẻ vào cuộc sống của Người.

          Chúa Giê-su muốn ban cho bạn đầy tràn sự sống và ân sủng của Người, rồi Người chỉ xin bạn hãy đón nhận.  Không có nơi nào người ta lãnh nhận từ Chúa Giê-su tốt hơn là trong Thánh lễ.  Ngày này qua ngày khác, Chúa Giê-su hiến thân mình cho chúng ta trên bàn thờ.  Người ngự đó để ở bên chúng ta khi vui cũng như lúc buồn.  Người không đòi chúng ta phải hoàn hảo.  Người không chờ đợi chúng ta phải sắp xếp cuộc sống mình cho đàng hoàng.  Người chỉ muốn cho đi chính bản thân, chẳng muốn gì khác hơn là tụ họp chúng ta trong cánh tay Người và chữa lành chúng ta.  Vậy bạn hãy đến với Người và xin Người cho bạn được tràn đầy ân sủng như thánh Phao-lô đã cầu xin.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật ngưỡng mộ lòng quảng đại của Chúa.  Con cám ơn Chúa đã hiến thân mình cho con trong Thánh lễ.  Ân sủng của Chúa là sức mạnh và niềm hy vọng của con”.