Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:15-20

 

Tất cả đều tồn tại trong Người.  (Cô-lô-xê 1:17)

 

          Thật là một suy tư tuyệt vời thánh Phao-lô đã viết ở đây để nói lên làm sao Chúa Giê-su là trung tâm của đời sống chúng ta!  Hình ảnh Thiên Chúa vô hình.  Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo.  Người ở trên muôn loài và có một chỗ đứng ưu việt trên mọi thọ tạo.  Người là sự hiện diện bao trùm vũ trụ làm cho mọi sự được tồn tại.  Chỉ suy tư đoạn Kinh Thánh này cũng đủ làm cho tâm hồn chúng ta bay bổng!

          Ở đây thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su nắm lấy chúng ta trong lòng bàn tay Người.  Ngài cũng bảo chúng ta là nếu không có Chúa Giê-su làm cho mọi sự được tồn tại, thì thế giới này sẽ mau chóng rơi vào sự hỗn loạn mỗi lúc một trầm trọng hơn.

          Vậy chúng ta phải nói gì khi những tình huống làm cho thế giới xem ra như đang rã rời từng mảng?  Chúng ta phải nghĩ gì khi sự hỗn loạn xem ra càng thống trị nhiều hơn?  Lịch sử mới đây đầy những thí dụ.  Chúng ta đã thấy tàn phá gây ra do những trận động đất, lốc xoáy, sóng thần.  Chúng ta đã thấy bao sinh mạng mất đi do lụt lội, chiến tranh và khủng bố.  Có lẽ bạn đã chịu đau khổ vì một thảm họa đã làm đảo lộn cuộc đời bạn và gia đình bạn.  Xét tất cả những hỗn loạn này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên không hiểu Chúa Giê-su có bỏ rơi chúng ta hay là Người vẫn còn làm cho mọi sự được tồn tại.

          Thay vì cố trả lời những vấn nạn rộng lớn này, hôm nay chúng ta hãy chú tâm đến một cách tiếp cận riêng tư hơn.  Chúng ta sẽ chẳng biết được tại sao những thảm họa vẫn còn tồn tại nơi những tạo vật tốt lành của Thiên Chúa.  Chúng ta cũng chẳng có thể kiềm chế được những sức mạnh của thiên nhiên bên ngoài, hoặc những ý thức hệ quái gở của những tên khủng bố.  Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách thức đối phó khi thảm họa xảy tới.  Khi chúng ta níu chặt lấy Chúa giữa những thăng trầm, chúng ta sẽ nhận ra là tất cả những gì Người làm cho tồn tại thì đó là… chính chúng ta!  Chúng ta có thể chọn tin tưởng vào Chúa, bất kể mọi lý lẽ nào.  Làm như thế, chúng ta có thể làm chứng trước một thế giới chao đảo.  Gương sáng của chúng ta còn có thể giúp người khác được tồn tại nữa!

          Vậy mỗi khi hỗn loạn sắp đến gần, bạn hãy làm hết sức để đối phó với nó trong đức tin.  Bạn hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần.  Hãy để Người trở thành nền móng bằng đá, mặc cho mọi sự chung quanh bạn như đang sụp đổ.  Người có thể ban cho bạn ân sủng và bình an cần thiết.  Rồi sự vững vàng của bạn sẽ có thể đem lại niềm hy vọng cho mọi người chung quanh đang gặp khó khăn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa ở trên muôn loài.  Xin Chúa cho con được đầy tràn niềm tin, để dù cho mọi sự chung quanh con có giao động thì Chúa vẫn nắm chắc lấy con!”