Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:1-8

 

Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em.  (Cô-lô-xê 1:3)

 

          Lòng tin tưởng của thánh Phao-lô thật là lớn lao khi ngài mở đầu bức thư gửi cho tín hữu Cô-lô-xê!  Ngài biết rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục hành động qua cuộc sống của họ và ngài nói với họ thật nhiều, ngay cả khi sau này ngài mạnh mẽ sửa dạy họ.  Thánh Phao-lô biết rằng cộng đoàn này đang có những vấn đề, nhưng ngài lại tin tưởng nhiều hơn vào quyền năng Thánh Thần có thể biến đổi hơn là vào sức mạnh của tội lỗi gây xuyên tạc.  Cuối cùng, thánh Phao-lô biết rằng Thiên Chúa sẽ hành động qua sự yếu đuối và lẫn lộn của họ để đem họ đến gần với Đức Ki-tô hơn cũng như làm cho họ sinh được nhiều hoa trái của Tin Mừng hơn.

          Chúng ta có thể nhận ra lý do tại sao thánh Phao-lô mở đầu thư một cách lạc quan ở đây.  Thật là điều dễ dàng khi chúng ta cứ ở lại trong những yếu đuối và khuyết điểm của mình, rồi nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng khi nào làm được gì cho Chúa cả.  Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy tin tưởng, ngay cả khi chúng ta phải đối phó với những sa ngã thì Chúa cũng sẽ hành động qua chúng ta.  Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng Người đã kêu gọi một kẻ dân dã bộc trực và chất phác tên là Phê-rô và một nhà trí thức kiêu căng tên là Phao-lô.  Cho nên chắc chắn Người cũng có thể sử dụng bạn!

          Có thể dễ hơn nữa khi chúng ta nhìn vào những yếu đuối hoặc lầm lỗi của những người khác và kết luận rằng họ sẽ chẳng bao giờ làm được gì cho Nước Thiên Chúa.  Vậy mà lại thật ngạc nhiên khi người ta có thể thấy Chúa đã sử dụng họ, đôi khi Người sử dụng họ một cách thật đáng khâm phục!  Bạn hãy nhớ xem Chúa đã sử dụng một cô gái nghèo và ốm yếu là Bernadette Soubirous như thế nào tại Pháp hồi thế kỷ mười chín.  Bạn hãy nhớ tới chàng trai Francis Bernadone tối ngày vui chơi đã được Chúa sử dụng làm sao tại Assisi hồi thế kỷ mười hai.  Ở chỗ khác, thánh Phao-lô viết Thiên Chúa đã tuyển chọn những gì yếu đuối, thấp hèn và bị khinh chê của thế gian để làm cho những kẻ mạnh mẽ khôn ngoan phải xấu hổ như thế nào (1 Cô-rin-tô 1:27-29).  Dường như đó là đường lối hành động tiêu chuẩn của Người!

          Chúng ta đừng khi nào nghĩ rằng những yếu đuối của mình hay của người khác đều là những chướng ngại không thắng vượt được đối với Thiên Chúa.  Chúng ta có thể luôn tin tưởng giống như thánh Phao-lô là Thiên Chúa sẽ làm cho mọi người giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, khỏe hoặc đau, đều được đầy tràn sự tốt lành và ân sủng của Người.  Người là Cha yêu thương, và không gì có thể cản đường những kế hoạch, tình yêu và quyền năng của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con một viễn tượng lớn lao hơn về Chúa và quyền năng biến đổi của Chúa.  Con muốn giúp cho Nước Chúa được mở rộng trong thế giới này!”