Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:15-20

 

Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.  (Mát-thêu 18:20)

 

          Thật là một hình ảnh đẹp:  Chúa Giê-su đích thân ở với chúng ta khi chúng ta đến với nhau nhân danh Người và chia sẻ đức tin của chúng ta!  Nhưng còn một điều hơn cả hình ảnh đẹp làm cho chúng ta được an ủi.  Đó là một chân lý sâu xa đang thách đố chúng ta:  Nếu Chúa Giê-su đang ở giữa chúng ta thì điều ấy nói gì với chúng ta về cách chúng ta phải đối xử với nhau?

          Tụ họp “nhân danh Chúa Ki-tô” chẳng khác nào cùng nhau đến tham dự bữa ăn gia đình, trên một bình diện rộng lớn hơn.  Đó là thời gian chia sẻ đời sống chúng ta cùng với Chúa Giê-su hiện diện ở giữa.  Đó cũng là thời gian để nhớ lại rằng chúng ta được kêu gọi hãy yêu thương nhau, hãy quan tâm lo lắng cho nhau.

          Nhớ lại việc chú trọng đến những mối tương quan gia đình có thể giúp chúng ta thực hành những điều Chúa Giê-su dạy về việc giúp đỡ anh chị em đang xa cách Chúa.  Việc giúp đỡ ấy nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su đã không đưa ra một mớ quy tắc để ứng xử với những người sa ngã.  Trái lại, Người đã nêu lên một thái độ của con tim, tức thái độ của tình yêu và thông cảm chứ không phải của khắc nghiệt sửa lỗi và lên án.

          Khi bạn thấy mình ở trong tình huống có thể giúp đỡ một người đang xa cách Chúa trở về, thì bạn hãy nhớ rằng Chúa muốn bạn nhìn người đó bằng con mắt của Chúa.  Đây chính là một người con đã được tạo dựng để sống thân mật với Chúa.  Đây chính là một người được yêu thương vô hạn.  Đây chính là một người Chúa muốn làm cho họ được tràn đầy ân sủng và lòng từ bi của Người.

          Bạn hãy để cho những chân lý này hướng dẫn cách bạn đối xử với người khác.  Bạn hãy để cho tình yêu của Chúa Giê-su chảy tràn từ trái tim bạn và lan tới cuộc sống của người khác.  Bạn hãy để cho lòng từ bi và cảm thông của Chúa giúp bạn tìm ra lời để nói, hoặc đưa bạn tới lúc cần phải im lặng.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần ban cho bạn đức khôn ngoan!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi con gia nhập gia đình Cha.  Xin Cha dạy con làm sao biết đến với những người thân thương bằng cách liên kết hết thảy chúng con trong yêu thương, kính trọng và bình an”.