Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:43-49

 

Xem quả thì biết cây.  (Lu-ca 6:44)

 

          Bạn hãy nghĩ tới một cây táo.  Bất kể người ta cố gắng tới cỡ nào thì cũng không thể thúc cho những trái táo lớn nhanh hơn là nó có thể.  Theo ý nghĩa nào đó, những trái táo không đến do những cố gắng của cây táo.  Cây chỉ có thể hút nước và chất nuôi dưỡng từ đất và đón nhận những tia nắng mặt trời.  Rồi trái tự nhiên đến, theo nhịp độ và thời điểm của nó.

          Chúa Giê-su đã dùng những hình ảnh cụ thể như thế để giải thích về đời sống thiêng liêng, cho nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Người mà so sánh đời sống thiêng liêng với một hạt giống nhỏ bé được ươm trồng trong tâm hồn chúng ta.  Cũng như trường hợp hạt táo, chính trong bản chất của hạt giống thiêng liêng này mà đời sống thiêng liêng sinh hoa kết trái.  Tự nó không làm được gì cả.  Tất cả những gì nó cần, đó là lượng chất bổ dưỡng và ánh sáng, rồi nó sẽ bắt đầu sinh trái.

          Vậy đây là câu hỏi:  Đâu là cách tốt nhất để hạt giống đức tin này đâm rễ?  Nói một cách đơn giản, chúng ta phải dành câu trả lời cho Chúa Giê-su.  Bạn hãy nghĩ đến Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Mẹ suy đi nghĩ lại về những điều Thiên Chúa đang thực hiện.  Cô Ma-ri-a, em của cô Mác-ta cũng là một thí dụ.  Cô ngồi dưới chân Chúa và chăm chú lắng nghe Người.  Rất thường chúng ta lại quá bận rộn với bao nhiêu là lo lắng.

          Chúa Giê-su bảo chúng ta “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho” (Mát-thêu 6:33).  Cuộc sống có những điều không chắc chắn, nhưng chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa biết rõ nhất chúng ta cần những gì.  Rồi khi chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết, chúng ta sẽ thấy mình ước ao thi hành ý Chúa hơn là ý riêng chúng ta.  Chúng ta cũng thấy Chúa giúp đỡ chúng ta trong “mọi sự” để tiếp tục sống ngày này qua ngày khác.

          Vậy bạn hãy bắt đầu hôm nay đi.  Hãy dành ít nhất mười lăm phút chỉ để lắng nghe Chúa.  Việc ấy sẽ giúp cho hạt giống đức tin lớn lên trong bạn.  Bạn hãy ngồi một chỗ thích hợp, đọc và suy niệm một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày.  Đọc Lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta “ở lại trong Người” và “sinh nhiều hoa trái” (Gio-an 15:5).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp Giáo Hội Chúa có được một trái tim thinh lặng và nghỉ ngơi với Chúa.  Chúng con muốn nghe tất cả những điều Chúa muốn nói với chúng con.  Chúa là nền móng cuộc đời chúng con”.