Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:6-11

 

Họ giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.  (Lu-ca 6:11)

 

          Trong khi không có người Pha-ri-sêu nào đã trực tiếp tham dự vào việc đóng đinh Chúa Giê-su do những người lính Rô-ma, thì rõ ràng lại có nhiều người trong nhóm họ đã ghét cay ghét đắng Chúa và muốn thấy Người bị giết chết.  Họ đã coi Người như là mối đe dọa đối với tôn giáo của họ cũng như đối với địa vị ăn trên ngồi chốc của họ trong xã hội.  Chúa Giê-su đã không tôn trọng họ hoặc tuân theo cách giải thích Lề Luật của họ, nên điều này khiến cho họ giận dữ.  Họ không thể để cho “bất cứ ai” đẩy họ ra khỏi chỗ đứng của họ trước mắt dân chúng.

          Điều khiến chúng ta ngạc nhiên là cơn giận dữ của những người này đã ảnh hướng đến lối họ suy nghĩ.  Mặc dù họ quyết tâm sống theo Luật Mô-sê, nhưng cách thức dạy dỗ đầy uy quyền của Chúa Giê-su và thanh thế lẫy lừng của Người đã khiến họ phải lỗi Lề Luật mà họ yêu mến khi họ cố gắng gài bẫy hại Người.  Làm sao những con người này lại cứng đầu cứng cổ như vậy?  Quan trọng hơn nữa, làm sao suy nghĩ của họ lại mập mờ như thế?

          Có lẽ nhìn vào chính nội tâm mình, chúng ta sẽ thấy có ích lợi.  Thử hỏi đã bao nhiêu lần thù hận, ghen tương hoặc giận dữ xúi giục chúng ta làm một điều gì đó chúng ta đã biết là sai trái?  Có khi nào chúng ta thấy mình đang rắp tâm toan tính một điều gì trái với luật Chúa bởi vì   muốn trả thù hoặc để xả cơn giận cho hả dạ?  Ngay trong Giáo Hội, chúng ta cũng có thể thấy mình đang nói chống lại những người có cảm nghiệm về Chúa hoặc cách biểu lộ đức tin không hợp với chúng ta.

          Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng những cám dỗ vô lý của chính chúng ta không khống chế chúng ta hoặc khiến chúng ta hành động giống như những người Pha-ri-sêu kia?  Cho nên đây là một vài đề nghị:  Bạn đừng để cho bất cứ cám dỗ nào trở nên quá mạnh trước khi bạn đối phó với nó.  Nếu bạn thấy một điều gì đó trở nên lấn át trong tâm trí, bạn hãy cố gắng giải quyết nó, thậm chí bạn chẳng có thể làm gì khác hơn là đem nó vào trong cầu nguyện của bạn.  Dù khó mấy đi nữa, bạn hãy cố gắng đừng để hận thù quá khứ và những nỗi đau dĩ vãng ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của bạn.  Nếu bạn thấy chúng nổi lên trong một tình huống nào đó, hãy rất thận trọng đừng nói năng điều gì kẻo sau này phải hối hận.  Sau cùng, bạn hãy xét lương tâm mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và hãy hối cải về bất cứ tội lỗi ràng buộc nào hoặc những tư tưởng tiêu cực nào.  Bạn hãy giữ tâm hồn mở rộng cho Chúa Thánh Thần và bạn sẽ thấy mình dễ tha thứ cũng như cởi mở đối với người khác.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm cho trái tim con mềm lại.  Xin dạy con biết làm sao yêu thương và xin giúp con biết tha thứ.  Con muốn bước đi trong tự do của Chúa!”