Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 1:1-6,18-23

 

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh nữ Ma-ri-a

 

Con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa con.  (Thánh Vịnh 13:6)

 

Chia sẻ của Leo Zanchettin, chủ bút tập san The Word Among Us:

 

          Vừa là một ngày đặc biệt trong lịch phụng vụ của Giáo Hội, hôm nay cũng là ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi.  Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm tôi đến làm việc với tập san The Word Among Us.

          Qua hai mươi lăm năm, tôi đã viết về tất cả những cuốn Kinh Thánh và các ngày lễ trong lịch phụng vụ của Giáo Hội:  từ sách Sáng Thế cho đến sách Khải Huyền, từ lễ Giáng Sinh tới lễ Thăng Thiên.  Theo tính toán qua mười lăm năm làm chủ bút tập san này, hơn ba triệu rưỡi từ đã lọt qua mắt tôi khi tôi chuẩn bị từng số báo để phát hành.

          Thật là bao nhiêu từ!  Bạn có lẽ nghĩ là bây giờ chắc tư tưởng của tôi đã cạn, hoặc ít ra từ cũng hết cả rồi.  Nhưng thật là điều tuyệt diệu về Chúa.  Thánh Augustinô đã có lần gọi Chúa Giê-su là “chẳng bao giờ cũ những cũng chẳng khi nào mới” (Confessions, cuốn I).  Và Kinh Thánh bảo chúng ta rằng hồng ân của Chúa được “đổi mới mỗi buổi sáng” (Ai Ca 3:23).  Còn biết bao điều nữa phải nói về tình yêu, lòng thương xót, quyền năng và đức khôn ngoan của Thiên Chúa chúng ta mà tôi cảm thấy chúng ta mới chỉ lướt qua trên bề mặt mà thôi!

          Hai mươi lăm năm qua, tôi được ưu huệ đọc, cầu nguyện và viết về Chúa, cũng được trả lại cho những gì tôi đã làm!  Tôi cũng được đặc ân làm việc chung với một số anh chị em tôi sẽ luôn ghi nhớ:  Joe Difato là người sáng lập tập san;  mẹ của ông là bà Edie với sự khôn ngoan và những suy tư thâm sâu từng là nguồn hứng khởi cho chúng tôi;  Jeff Smith là chủ tịch hiện thời và rất nhiều người nhiệt thành đang phục vụ trong công việc này.  Đặc biệt đây là nơi tôi đã gặp Katie Nelson, hiện nay là vợ tôi và mẹ của sáu đứa con xinh đẹp của chúng tôi.

          Tôi không xứng đáng với tất cả những gì Chúa đã ban cho tôi.  Tôi không xứng đáng với những cơ hội được chia sẻ sự tốt lành của Chúa với tất cả các bạn.  Lời cầu nguyện duy nhất của tôi là xin cho tôi biết trả lại cho Chúa chỉ một chút cho tất cả những gì Người đã làm cho tôi thôi.

 

          Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong sự trung thành, tình yêu và ân sủng của Chúa!”