Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 145:2-3,10-13

 

Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa!  (Thánh Vịnh 145:2)

 

          Lạy Cha, ngày hôm nay khởi đầu, con lựa chọn chúc tụng Cha!  Con quỳ gối trước nhan Cha và thờ lạy Cha.  Cha được tôn vinh trên mọi tạo vật và xứng đáng cho con hết lòng chúc tụng.  Từ ngai tòa nhìn xuống chúng con và trong tất cả vinh quang cũng như uy quyền, Cha đầy tràn tình yêu và thương xót dành cho con.  Cha xứng đáng, quả thực xứng đáng được chúc tụng!

          Lạy Cha, hôm nay con lựa chọn sẽ lấy tất cả ngày sống để chúc tụng Cha, cho dù hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi đối với con.  Con sẽ chúc tụng Cha, dù chiếc xe không nổ máy hay những đứa con không chịu ngưng gây ồn ào.  Con sẽ chúc tụng Cha khi mưa cũng như khi hạn hán, khi trời nóng nực hay lạnh lẽo, khi no nê hoặc đói khát.  Con sẽ chúc tụng Cha vì Cha đã cứu con khỏi tội lỗi.  Con tuyên dương thánh danh Cha và tôn vinh lòng nhân lành Cha vì Cha là Đấng thánh thiện và công chính.

          Lạy Cha, con sẽ chúc tụng Cha khi giá xăng leo thang và khi lợi tức của con giảm xuống.  Con sẽ tuyên xưng Cha là Đấng tốt lành và Cha nắm mọi sự trong lòng bàn tay Cha.  Khi côn trùng lúc nhúc di chuyển, khi mùa màng thất thu, khi thị trường chứng khoán rớt thảm, ngay cả khi sự thuận lợi tránh xa đời con, nhưng con vẫn chúc tụng Cha.  Cha bí nhiệm trong đường lối Cha, nhưng đầy lòng thương xót trong đức khôn ngoan.  Lạy Chúa, con sẽ tin tưởng Chúa, và lạy Thiên Chúa chí tôn, con chúc tụng Chúa.

          Lạy Cha của thời gian, con sẽ chúc tụng Cha khi những năm nợ nần con đã trả xong hoặc ít ngày nữa con sẽ được nghỉ ngơi.  Lạy Chúa, con sẽ tôn vinh Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa đáng được chúc tụng.  Con sẽ chúc tụng Chúa hôm nay khi con tìm thấy vật con đã mất, khi xe buýt đến đúng giờ, khi cái máy điện toán lại chạy tốt.  Con sẽ chúc tụng Chúa khi Chúa làm yên đi những bấn loạn trong con và những xáo trộn bên ngoài con.  Tình yêu của Chúa không bao giờ thất bại.  Nó luôn luôn gặp con ở bất cứ chỗ nào.  Nó luôn an ủi con.  Nó luôn làm cho con được thỏa mãn.

          Lạy Cha yêu thương, bền bỉ trong kiên nhẫn, xin chúc tụng Cha!  Lạy Chúa Giê-su, là lương thực bởi trời và Đấng chữa lành của Thiên Chúa, xin chúc tụng Chúa!  Lạy Chúa Thánh Thần, là đức khôn ngoan và cố vấn vĩnh cửu, xin chúc tụng Chúa!  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, lòng thương xót của Chúa tồn tại đến muôn đời.  Những lời hứa của Chúa là chân thật.  Ngay cả khi hoàn cảnh hay người đời bỏ rơi con, Chúa vẫn luôn trung thành.  Vương quốc qua muôn triều đại là của Chúa và uy quyền của Chúa tồn tại muôn thế hệ.

 

          “Lạy Chúa, các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài!”