Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:11-17

 

Tôi bảo anh:  hãy trỗi dậy!  (Lu-ca 7:14)

 

        Một trong những hồng ân vô giá của việc cầu nguyện bằng Kinh Thánh, đó là chúng ta được biết Chúa Giê-su nhiều hơn.  Các sách Tin Mừng mô tả dung mạo Chúa trong mọi tình huống, rồi khi chúng ta đọc những đoạn Sách Thánh này chậm chậm và trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta sẽ khám phá ra những đường nét mới về con người của Chúa.  Vậy đoạn Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta điều gì?

          Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-su gặp một bà góa đang buồn khổ vì bà đang đi ra ngoài cổng thành để chôn cất đứa con trai duy nhất của bà.  Chúa có thể đi ngang qua mặt bà, nhưng một điều gì đó đã khiến Người dừng lại.  Có lẽ một trong những người qua đường đã bảo cho Người biết người đàn bà này đã mất chồng và bây giờ lại mất con nữa.  Điều ấy nghĩa là bà đang đau khổ phần vì nỗi đau mất con, phần vì sợ hãi và lo lắng khi biết là từ nay bà sẽ hoàn toàn cô độc và không còn nguồn nâng đỡ tài chánh nào.  Hoặc có lẽ khi biết hoàn cảnh thương tâm hay nhìn gương mặt bà, Chúa Giê-su đã cảm động.  Sau lời Người nói và tay Người chạm tới, đứa con đã chết của bà đã sống lại và ngồi dậy!

          Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay?  Trước hết, như Chúa Giê-su đã gặp bà góa này thế nào, Người cũng muốn gặp gỡ chúng ta khi chúng ta đến và đi, mọi lúc trong cuộc sống chúng ta.  Thứ hai, câu chuyện Tin Mừng này bảo chúng ta rằng những thử thách và khó khăn của chúng ta làm cho Chúa Giê-su động lòng thương.  Người biết những nhu cầu của chúng ta và Người muốn ban cho chúng ta đầy tràn.  Thứ ba, Chúa Giê-su là Lời ban sự sống.  Qua Người, chúng ta có được sự sống đời đời trên thiên đàng cũng như sự sống phong phú hơn và đầy đủ hơn ở đời này.

          Cũng như bà góa thành Na-in, bạn hãy để Chúa Giê-su gặp gỡ bạn trong đoạn Kinh Thánh hôm nay.  Bạn hãy nhìn vào mắt Người và nói với Người những gì đang chất chứa trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy biết rằng Người cảm động trước những gánh nặng và ưu phiền của bạn.  Có thể có một tội mà bạn không thể thắng vượt được hoặc một nỗi đau quá khứ bạn không thể bỏ qua.  Có thể bạn đã kiệt quệ vì một tình huống khó khăn hoặc bạn đã hết hy vọng.  Bạn hãy tin rằng bất cứ điều gì “đã chết” trong bạn, thì Chúa Giê-su vẫn có thể làm cho sống lại.  Với lòng tin đầy hy vọng, bạn hãy xin Người đổ tràn đầy sự sống của Người xuống trên bạn, một sự sống đầy yêu thương, vui mừng và bình an sẽ đến khi bạn biết được Người.  Chúa muốn ban mọi sự cho từng người con cái yêu dấu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, lòng thương cảm của Chúa thật vô biên!  Chúa gặp gỡ chúng con tại những nơi chúng con sống, rồi Chúa ban tràn đầy những gì chúng con cần thiết.  Như Chúa đã phán với người chết, xin Chúa cũng hãy nói với con:  ‘Hãy trỗi dậy!’  Ta muốn hoàn toàn sống động trong con”.