Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:4-15

 

Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.  (Lu-ca 8:5)

 

          Tất cả chúng ta đều đã nghe dụ ngôn ngày rất nhiều lần đến độ có thể đọc lại thuộc lòng.  Chúng ta cũng đã được dạy hãy tự hỏi “thửa đất” của chúng ta thuộc loại nào và hạt giống đức tin của chúng ta có nằm trong môi trường màu mỡ để lớn lên không.  Nhưng có khi nào bạn nghĩ về người gieo hạt giống không?  Này ông ta đang vung hạt giống khắp mặt đất, bên cạnh đường, bụi gai, sỏi đá, là những nơi ngoài trời.  Ông cũng may mắn là có những hạt rơi vào đất tốt!  Vậy ông ta gieo cái gì?  Lời Thiên Chúa!

          Chúa Giê-su đã không quy lỗi cho người gieo hạt giống là đã gieo không đúng chỗ.  Người không nói lời trách móc nào về việc một số hạt giống đã không rơi vào chỗ đất thuận lợi.  Dường như Người bằng lòng về việc hạt giống đã được gieo ra và đã rơi vào chỗ nào tùy ý.  Nếu bạn suy nghĩ như thế về điều ấy, thì Chúa Giê-su chỉ vừa lòng là hạt giống đã được gieo vào chỗ đầu tiên!

          Cũng vậy, Chúa Giê-su muốn chúng ta gieo hạt giống mỗi ngày, bất kể nơi nào chúng ta đang ở hoặc môi trường chúng ta đang sống như thế nào.  Làm người gieo hạt không phải là một nghề thật đặc biệt, dành cho một số ít người ưu tú và được đào tạo đặc biệt.  Hết thảy chúng ta đều có thể làm được việc ấy.  Chúng ta không cần phải lo lắng về mảnh đất hạt giống sẽ được gieo xuống;  chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi kiếm được “đất tốt” để gieo hạt.

          Cứ gieo đi!  Hãy nói đơn sơ, bình thường, nói những điều bạn biết về Thiên Chúa là Đấng nào và Người đã làm gì cho đời bạn.  Hãy nói về lòng nhân lành của Người, bất cứ theo cách nào bạn đã cảm nghiệm được:  qua một cuộc chữa lành, hoặc ơn tha thứ khi lãnh nhận bí tích Hòa giải;  khi sung sướng nghe tiếng Chúa hoặc cảm nhận sự hiện diện của Người lúc bạn cầu nguyện;  nhờ hiểu đoạn Kinh Thánh một cách mới mẻ khi bạn đọc Lời Chúa.

          Bạn hãy vung hạt giống thật xa!  Có lẽ bạn đã nhận được ơn biết được niềm vui ngay cả ngày giỗ của một người thân yêu, hoặc nhận được sức mạnh để “cởi lòng” và xin người khác tha thứ vì bạn đã không kiềm chế được lúc giận dữ.  Bạn hãy ra đi và chia sẻ những ơn lành ấy!  Bạn hãy gieo hạt giống và để Chúa lo lắng về đất sẽ lãnh nhận hạt giống.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con gieo Lời Chúa hôm nay.  Xin Chúa nhắc nhở con về những lần con đã thấy Chúa hành động, chữa lành, ban sức mạnh và dạy dỗ con.  Xin Chúa giúp con gieo rắc hạt giống chung quanh con”.