Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 2:1-8

 

Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta.  (1 Ti-mô-thê 2:3)

 

          Thánh Phao-lô coi việc cầu nguyện là sức sống đối với mọi Ki-tô hữu.  Viết cho Ti-mô-thê, ngài khích lệ người cộng sự trẻ tuổi này cũng như dân chúng dưới sự chăm sóc của anh hãy “dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người” (1 Ti-mô-thê 2:1).   Không những cầu nguyện là “điều tốt và đẹp lòng Chúa”, nó còn có sức mạnh làm biến đổi đời sống (2:3).

          Chúa muốn hết thảy chúng ta hãy chia sẻ với ước muốn của Người là “mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Ti-mô-thê 2:4).  Nên chúng ta làm điều ấy bằng cách thường xuyên cầu nguyện cho mọi người.  Tuy nhiên, trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày nhiều khi có thể là một thách đố.  Tất cả chúng ta đều có những ngày thấy dễ cầu nguyện, những ngày lời chúc tụng và cầu xin thốt lên thật dễ dàng.  Nhưng cũng có những ngày cầu nguyện tưởng như không khác gì một việc nặng nề.

          Vậy chúng ta làm gì trong những ngày như thế?  Cứ tiếp tục cầu nguyện!

          Thật là niềm an ủi khi biết rằng chúng ta không ở một mình trong những lúc khô khan.  Mọi vị thánh đều đã đối mặt với cùng một thử thách này.  Và mọi vị thánh đều đã làm đúng những gì chúng ta cần phải làm:  Các ngài đã làm hết sức và gặp được Chúa Giê-su ở phía bên kia.  Khi cảm thấy “bất lực” lúc cầu nguyện, thánh Tê-rê-xa Lisieux đã nói:  “Tôi muốn tiếp tục nói với Chúa Giê-su rằng tôi yêu mến Người.  Điều ấy không khó, và nó giúp cho ngọn lửa cứ tiếp tục cháy”.  Cũng từ kinh nghiệm cá nhân đã được nhận định kỹ, thánh Tê-rê-xa Avila nói lên điều này:

          Bạn thử tưởng tượng Chúa đang ở bên cạnh bạn… bạn hãy ở lại với một người Bạn thật tốt lành như thế bao lâu có thể… Nếu Người thấy bạn thích có Người ở đấy và bạn luôn cố gắng muốn làm đẹp lòng Người, thì có thể nói được rằng bạn sẽ chẳng bao giờ đuổi được Người đi, và Người sẽ chẳng khi nào làm cho bạn thất vọng đâu.  Người sẽ giúp bạn trong mọi thử thách của bạn và bạn sẽ có Người ở bất cứ nơi nào.

          Mẹ Tê-rê-xa Avila biết rằng “liều thuốc duy nhất” khi chúng ta bỏ cầu nguyện thường xuyên, đó là “lại bắt đầu”.  Bạn hãy kiên trì khi cầu nguyện.  Hãy có đức tin.  Đây là điều làm đẹp lòng Chúa. Thêm nữa, bạn sẽ gặp được những phần thưởng lớn lao trong cuộc đời!

 

          “Lạy Chúa, con muốn trung thành với Chúa, không chỉ những lúc con dễ dàng cầu nguyện mà cả những khi phải vất vả động viên lòng yêu mến nữa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin giữ ngọn lửa cầu nguyện luôn cháy sáng trong con!”